Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 21/01, tàm Hìu lơh broă Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch lơgar bơyai lơh pơrjum tơn jơh broă lơh nam 2020, lam lơh kơ nòl broă nam 2021. Tus bal pơrjum geh ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar bal mờ kuang đơng lam bồ ală Ban, Bộ, gah sơnah lơh broă dà lơgar dê.

                      Ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar đơs tàm dơ\ Pơrjum

Nam 2021, Văn phòng Chủ tịch lơgar tơrgùm bơt bơtàu mpồl kuang bàng geh nùs nhơm niam, jak chài lơh broă, bơta g^t wă ờs mờng broă lơh ngăc ngar sơr băc mhar mờ bơta geh ngan, g^t loh mờ đòm jat di pal, bơceh pa gùng dà broă lơh bơh Đảng, broă lơh adat boh lam bơh Dà lơgar dê tàm broă lơh kơ lôi sơ nơng, cribơyai, drơng ală broă lơh tàm lơgar mờ lơh broă mờ lơgar ndai bơh Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, Phó Chủ tịch lơgar dê.

Đơs tàm dơ\ pơrjum, ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar tơngkah  kuang bàng Văn phòng pal g^t loh gơ noar broă, kơ nòl broă bơh he dê nàng lơh niam broă geh jàu. Den tàng, tơl nă kuang bàng Văn phòng pal sùm pơđơl pràn, pơlam tàp nàng tơnguh ua\ bơta jak chài tàm broă lơh ờs mờng, broă lơh di pal mờ jơnau sồr, kơ nòl broă geh jàu.

 

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định