Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trum ngai 27/11, yal bơr geh lik bơh Nhà Trắng dilah cau mpồl ala mat cau te\ khà đùh sră ai cau tàm pơrlòng te\ khà mờ ồng là ồng Joe Biden. Đơs mờ cau lơh ba\o di ngai kah ưn ngài ngai 26/11, Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump pà g^t, dilah ồng Joe Biden geh cau mpồl ala mat cau te\ khà yal bơr ngan ngồn jai pha, ồng geh lik bơh Nhà Trắng.

Mơya, ồng Donald Trump kung đơs nền, geh kal ke ngan nàng ồng dờp bơta ờ jai pha tài bơh geh ua\ bơta blăc pơr lồm tàm dơ\ te\ khà. Do là dơ\ sơn rờp ồng Donald Trump hơ jơnau lùp bơh cau lơh ba\o dê kờp bơh ngai te\ khà 3/11.

Jat Sơnoa bơh lam lơgar Mỹ dê, cau tơlik mat te\ khà lơi ai geh rlau 270 sră đùh bơh mpồl ala mat cau te\ khà dê ờ di là sră đùh cau te\ khà bè ờs geh gơ gơs là Kuang atbồ pa lơgar Mỹ dê. Ală mpồl ala mat cau te\ khà geh  pơrjum ngai 14/12 tus do nàng ngan ngồn pồ Kuang atbồ lơgar mờ Phó Kuang atbồ lơgar. Quốc hội khóa pa ngai 6/11 geh sền sră đùh bơh mpồl ala mat caute\ khà mờ yal cau lơi là cau geh jai pha.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định