Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho- Drim 22/10, Phó Chủ tịch lơgar, mò Đặng Thị Ngọc Thịnh tus bal mờ đơs tàm pơrjum dờng tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar càr Kon Tum dơ\ 8. Tus bal pơrjum dơ\ do geh rlau 300 nă cau, ala mat git nđờ rbô mpồl bal, cau dùl nă să geh pơn rơ gơguh jak tàm srơh tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar càr Kon Tum dê tàm 5 nam do.

                            Gùt anih pơrjum tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar càr Kon Tum dơ\ 8

Đơs tàm pơrjum, mò Đặng Thị Ngọc Thịnh đơs loh bơta kuơmàng bơh srơh tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar dê; cih dờp, đơs niam càr Kon Tum tàm ală nam do neh tam gơl pa broă lơh tàm pơrlòng, pà khà jờng. Ală srơh tàm pơrlòng neh lơh gơlik bơta pràn pơn jờng, nùs nhơm pràn kơldang, broă lơh sa gàr sùm khà gơguh jơnhua 9,13% tàm 1 nam; gùt càr geh 28 xã tơl khà [òn lơgar pa.

Di tu\ do, tàm càr Kon Tum geh 3 nă cau dùl nă să geh Chủ tịch lơgar pà Huân chương lơh broă khà 2, 3 nă cau dùl nă să geh pà Huân chương lơh broă khà 3. Phó Chủ tịch lơgar, mò Đặng Thị Ngọc Thịnh jàu pà Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Kon Tum in 320 tơlak đong pơn jờng ală kơnòm bơsram r[ah bơsram jak.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định