Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho- Mờr dùl nam do, rơndeh Hìu sền sră ntrờ` làm bă tiah bơh càr Dăk Lăk dê neh lòt tus mờ uă hìu bơsram mờ ală [òn lơgar tàm tiah sar lơgar ngài tàm càr Dăk Lăk dê. Bal mờ gi\t nđờ rbô pang sră, mờr jơ\t rbô nơm măy tính geh tàm tơrbo\ internet…geh dăp ơn niam tàm thùng rơndeh, rơndeh uă măy mok bơta [ươn do gam pơn jăt tai gùng lòt pơgồp bơnah jun bồ tơngoh jak, bơtàu tơnguh niam chài sền sră tus rềp rlau mờ kơnòm dềt bal mờ làng bol tàm ală [òn lơgar tàm càr Dăk Lăk dê.

Ngai dơ\ poh mơya [làng hìu bơsram kấp dùl Nguyễn Công Trứ, xã Ea Tul, kơnhoàl Cư Mgar, càr Dăk Lăk dê ur ar hô hơng rlau mờ ngai lòt bơsram. Bơh àng drim gờ`, ală kơnòm bơsram neh geh măt tơl ngan, chờ hờp săp sèng tus bal broă lơh Hìu sền sră ntrờ` làm bă tiah “Bơta àng bồ tơngoh jak”. Ờ mìng geh sền uă sră báo lời ai kơnòm dềt in, ală oh gam geh tus bal nhơl uă jơnau nhơl, jơnau lòng chờ hờp mờ pà phan [àn, sền lơma bè khoa học. Kuơmàng, dơ\ pơrlòng “Rơnggô tiang liang rơmi\t” gơhòi gơ jà gal ngan kơnòm bơsram tus bal. Oh H’Ru Vi Niê, bơsram ơdu\ 5, Hìu bơsram Kấp dùl Nguyễn Công Trứ, chờ hờp đơs: Kòn gơlơh chờ hờp ngan, geh dờp sră pà bơh ală wa, ală mơi bơh Hìu sền sră Dăk Lăk dê pà mờ kòn geh tus bal lơh broă lơh Rơnggô tiang liang rơmi\t mờ tu\ do geh tam bơkàu, kòn chờ hờp ngan. Ơm tàm hìu den bè ờs là kòn sùm sền sră bè sră boh bơr gơdan `o\. Tàm hìu bơsram den tu\ lòt hìu sền sră kòn kung geh sền sơl sră, bè ală jơnau yal bè Bác Hồ, Doreamon. Sền sră nàng he in geh bơta gi\t wa\ uă mờ ờ huan sền điện thoại rlau.

Gal ngan kơnòm bơsram lòt sền sră tàm hìu sền sră ntrờ` làm bă tiah

Chờ hờp ngan mờ ală broă lơh, uă ngan kơnòm bơsram gam gơlơh kờ` ngan sền nàng gi\t rơndeh “Hìu sền sră ntrờ` làm bă tiah uă măy mok bơta [ươn”. Do là rơndeh pơndiang phan, tàm hơ\ thùng rơndeh geh rơndăp lơh ơn prăp tơl bè dùl hìu sền sră geh lơh dềt bal mờ uă ngan sră báo ală bơta, geh măy tính tàm tơrbo\ internet, ti vi mờ ală măy mok ngoại vi. Bi La Quốc Tùng Lâm, Kuang bàng lơh broă tàm Hìu sền sră càr Dăk Lăk, pà gi\t: Pah dơ\ lòt drơng broă tàm tiah sar lơgar ngài, mpồl bi dê geh 3 nă cau geh rơndăp broă lơh loh làng, dipal mờ tơl tiah. Bi La Quốc Tùng Lâm, đơs: Lài mờ tu\ tus mờ ală oh den hìu sền sră geh gi\t loh ală oh bè lơi nàng rơndăp broă rơndăp lơh dipal jăt tàm bơta gi\t wa\ bal bơh ală oh dê mờ ală jơnau nhơl duh hồl, lơh gơkờ`, Rơnggô tiang liang rơmi\t, hơ ală pang rùp măy tính, ală jơnau nhơl bè Wa\c rùp sơng dà, lòng jơnau gơdan `o\ geh pà phan [àn nàng lơh gơlik bơta jơh nùs bơh ală oh dê nàng ală oh in go\ gơlơh ală jơnau gi\t wa\ mờ ngai do he bơsram geh, he nhơl geh den geh bơh tiah lơi, geh bơsram bơh tiah lơi mờ ală oh geh tai bơta gơboh kờ` tu\ jòi gi\t geh ală jơnau gi\t wa\ hơ\, jòi gi\t tềng lơi.

Bơh nam 2019, Dăk Lăk là 1 tàm 31 càr mờ [òn dờng tàm gùt lơgar geh dờp rơndeh bơh broă lơh “Rơndeh ô tô hìu sền sră ntrờ` làm bă tiah uă măy mok uă bơta [ươn” bơh Bộ Văn hoá, Thể thao mờ Du lịch dê pơgồp bal mờ Tập đoàn Vingroup lam lơh. Bơh ală tu\ ngui, Hìu sền sră càr Dăk Lăk neh rcăng lài crăp tai wifi tàm rơndeh nàng cau sền sră in gơtùi pờ sền internet, pờ sền, jòi jơnau yal. Bi Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Kuang ătbồ Phòng bơ\t bơtàu srơh, Hìu sền sră càr Dăk Lăk dê pà gi\t, tàm mờr 1 nam do, rơndeh neh lơh rlau 30 dơ\ lòt tus ală hìu bơsram, [òn lơgar tàm tiah sar lơgar ngài, drơng gi\t nđờ jơ\t rbô dơ\ cau sền in. Bi Nguyễn Thị Thảo Nguyên, đơs: Sră tàm rơndeh geh bơh 2 rbô tus 2 rbô 500 pang sră tơl ală bơta dipal mờ tơl nă cau, tơl rơnàng làng bol in. Bơdìh mờ sră den tàm rơndeh ô tô lòt ntrờ` làm bă tiah do gam geh tai măy tính geh tàm tơrbo\ bal mờ internet, ti vi mờ ală măy mok ngoại vi, jơh ală màn hình pờ, tô ri, âm ly. Đơs bal tơl nàng bơyai lơh ai ală oh in tus bal nhơl ală gameshow, ală jơnau nhơl mờ gơrềng tus sră bơh Hìu sền sră càr dê. Tơl tiah den bol a` geh lơh di pơgăp bơh 3 tus 4 jiơ, wil tơl nàng ală oh in geh tu\ jiơ tus bal nhơl jơh ală jơnau nhơl mơya kung geh sơl tu\ jiơ sền sră mờ kơlôi sơnơng sră.

Uă oh kờ` ngan sền rơndeh hìu sền sră mờ pờ internet jòi sền jơnau yal

Rơndeh Hìu sền sră ntrờ` làm bă tiah neh pơgồp bơnah dong làng bol tàm ală tiah kal ke bơh càr Dăk Lăk dê geh gi\t ală sră báo mờ măy mok yal tơngi\t jơnau, lơh uă tai rài kis nùs nhơm, mờ kuơmàng lơh geh bơta chờ hờp mờ gơboh kờ` ai ală oh dềt in tàm broă bơsram sră, nhơl rài bồ tơngoh, jòi sơnơng ală bơta gi\t wa\ pa.

Cau cih H’Xíu- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định