Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2020

VOV4.K’ho– Jat Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn yal: Tac hờ lơgar ndai phan tàm dà bơh lơgar Việt Nam dê bơh tu\ do tus lồi nam geh đơs lài geh ua\ tam gơl niam, tàm hơ\ phan ka ti geh đơs lài gơguh pràn ngan dilah git ngui tu\ niam dong kờl pria\ dia bơh tu\ Hiệp định EVFTA geh lơh jat. Hiệp hội lơh gơlik mờ tac hờ lơgar ndai phan tàm dà lơgar Việt Nam pà git: 5 drà kă bro tờm ngan blơi ka ti bơh lơgar Việt Nam dê là Mỹ, Nhờk, Lo, EU mờ Hàn Quốc.

Tus nggùl nhai 8 pa do, tac hờ lơgar ndai ka ti geh 2 tơmàn 100 tơlak dolar Mỹ, geh rlau 43% kờp jơh pria\ lơh geh bơh tac hờ lơgar ndai gah phan tàm dà dê. Tàm hơ\, 2 drà kă bro blơi ka ti bơh lơgar Việt Nam dê kung gam gàr sùm bơta gơguh là Mỹ mờ Hàn Quốc. Đơs lài bơh tu\ do tus lồi nam, tac hờ lơgar ndai phan tàm dà lơgar Việt Nam dê geh pơgap 3 tơmàn 400 tơlak dolar Mỹ.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định