Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/8/2020

VOV4.K’ho- Tàm tu\ tơngai gơbàn kòp Covid-19 mờ kòp bạch hầu gơlik geh kal ke, gah Giáo dục- Đào tạo càr Dak Lak bal mờ ală gah sơnah lơh broă geh gơ rềng gam ai jơh bơta pràn nàng gàr niam dùl dơ\ pơr lòng jơh bơsram kấp pe ờ do ờ dă, niam, di mờ kơrnoat boh lam. 

            Cau lơh broă gah lơh sơnơm Krông Pách càr Dak Lak [ôm sơnơm gơ sơ\t khuẩn tàm cơl du\ pơrlòng

Sở Giáo dục - Đào tạo càr Dak Lak đơs, tàm tu\ tơngai gơbàn kòp Covid-19 mờ kòp bạch hầu gam gơlik kal ke, nàng bơyai lơh dơ\ pơr lòng ờ do ờ dă, geh cồng nha, Dak Lak kờ` geh jơh bal ală anih lơh broă dà lơgar dê, tơl bơta pràn mpồl bơtìan sơm bat tê bal.

Dơ\ pơrlòng jơh bơsram kấp pe nam 2020 tàm Dak Lak geh tam pà lơh 2 dơ\. Jat hơ\, dơ\ 1( bơh ngai 8 tus ngai 10/8) , càr mìng bơyai pơr lòng tàm 14 kơnhoàl, thị xã mờ 23 anih pơrlòng, 594 cơl du\ pơr lòng mờ rlau 14 rơbô nă cau pơrlòng tus bal. Mìng is [òn dờng Buôn Ma Thuột, tiah gam pal lơh jat broă lơh ơm yah ngài mpồl bơtìan nàng sơn dră mờ kòp Covid-19, geh mờr 5 rơbô 400 nă cau pơrlòng geh pơrlòng tàm dơ\ tơnơ\ jat jơnau đơng lam bơh ală kấp ală gah geh gơ rềng dê.

                                    Gia Lai rcang gàr niam ờ do ờ dă ai dơ\ pơrlòng jơh bơsram kấp pe

Tềng đap gơlik geh kal ke bơh kòp bạch hầu mờ kòp Covid-19 dê, Mpồl đơng lam pơrlòng jơh bơsram kấp 3 nam 2020 càr Gia Lai neh rơcang wil tơl ală bơta nàng ală cau pơrlòng in iang nùs, ờ do ờ dă, geh cồng nha. Tàm 37 anih pơrlòng ngan ngồn mờ 17 anih pơrlòng rơcang lài, gah lơh sơ nơm neh rơcang lài 1 mpồl kấp cứu bơdìh hìu sơ nơm, rơcang lài sơ nơm, cơldu\ tam cah is, rơcang lơh niam broă gơlik geh dilah geh bơta jal mhar.

Bè gah bơ to bơsram, Sở Giáo dục mờ Đào tạo càr Gia Lai pà git, dơ\ pơrlòng jơh bơsram kấp 3 nam 2020 tàm càr Gia Lai geh 13 rbô 384 nă cau pơrlòng, mờ 589 cơldu\ pơrlòng tàm 37 anih pơrlòng. Nàng kờ` gàr niam ờ do ờ dă, bơta nền nòn, ală anih pơrlòng neh rơcang tơl ală bơta rơcang sơndră kòp Covid-19 mờ bạch hầu, bè lơh anih ràu tê, lơh kloh khuẩn, pà chèu glòm muh mat.

Cau mblàng K’ Hạnh mờ K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng