Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/12/2020

VOV4.K’ho- Ngai 04/12, tàm dơ\ pơrjum [a\u, Thủ tướng lơgar Nhờk, ồng Yoshihide Suga hơ pơrgon geh lơh ngan jơh pràn nàng lơgar do gơtùi mhar lơh gơlik dùl  bơta sơ nơm rơcang sơndră kòp Covid-19 dùl bă ờ do ờ dă mờ geh cồng nha. Bulah đơs nền Chính phủ Nhờk geh tă jơh khà pria\ nàng lơh gơlik sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 di mờ jơnau sồr ai tơlik, mơya ồng Suga ờ yal mùl màl bè tu\ tơngai ngan ngồn bơh broă lơh cit sơ nơm vaccine dê geh sơn đờm tàm tu\ lơi.

Kung tàm dơ\ pơrjum [a\u, Thủ tướng lơgar Nhờk yal, khà ngan ngồn bơh bơnah pria\ chul chồl lơh sa lơgar do dê geh lơh sir tàm poh tus, đơs nền tai là, ală jơnau bơceh pa tơlir mờ kỹ thuật số geh là ală tơngume tờm nàng gàr niam ai bơta bơtàu tơnguh wơl bơh rài lơh sa lơgar Nhờk dê tơ nơ\ kòp dờng Covid-19.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định