Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/12/2020

VOV4.K’ho - Tài dà tàm dà dờng Krông Nô pơn jăt tai gơguh tih, lơh uă tiah tàm càr Dak Nông gơtìp gơbam dà.

                                          Uă hìu bơsram tàm xã Buôn Choah gơtìp gơbam jrô tàm dà

Tàm xã Buôn Choah, kơnhoàl Krông Nô, geh 5 tàm 6 [òn gơtìp gơbam dà jơh. Geh di pơgăp 65 lồ kòi mờ phan tam ờ jo\ tơngai gơtìp gơbam dà; rơlao 120 nơm gu\ ròng ka gơtìp aniai.

Tu\ do, uă [òn tàm xã Buôn Choah gơtìp kơrian, koh gơl is jơh. Tàm thị trấn Ea Tling, kơnhoàl Cư\ Jút, dà pơn jăt tai gơguh tih, dà neh lơh pơrdô lơh 20 nơm gu\ ròng ka làng bol tàm dà dờng Srepok, geh di pơgăp 15 lồ phan tam ờ jo\ tơpngai mờ di pơgăp 10 lồ phan tam jo\ tơngai gơtìp aniai.

Geh bơta do geh sền là tài dà mìu bal mờ broă yuh dà bơh hìu măi pờ tơl^k ồs đèng Buôn Tua Srah tàm dà dờng Krông Nô bơh kơnhoàl Krông Nô hòr tus, pơgồp bal mờ khà dà uă hờ đah jum bơh hìu măi pờ tơl^k ồs đèng Buôn Kuốp yuh dà lơh dà gơtìp tih mờ lơh gơbam dà.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định