Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/7/2020

VOV4.K’ho-  Ủy ban Kòn cau pa pơgồp bal mờ Tổng cục Tơr gùm kờp bơyai lơh pơrjum yal cồng nha lùp kờp tơr gùm kờp jơnau yal bè bơta geh ngan lơh sa- mpồl bơtìan bơh 53 jơi bơtìan kòn cau dê. Cồng nha lùp kờp nam 2019 pà go\ bơta niam sền bal mpồl bơtìan ală jơi bơtìan kòn cau Việt Nam dê neh geh uă bơta gơguh jak pơn ndrờm mờ cồng nha lùp kờp 4 nam lài.

Tơnơ\ 10 nam, khà kờp làng bol bơh 53 jơi bơtìan kòn cau neh gơguh mờr 1 tơlak 900 rơbô nă cau, geh tus 14,7% kờp jơh khà kờp làng bol gùt lơgar dê. Tus tu\ do, 95% khà xã geh lùng lòt tus tàm anih tờm. Jơh gùt lơgar geh mờr 21 rơbô 600 nơm hìu bơsram mờ 26 rơbô 500 anih hìu bơsram tiah làng bol kòn cau. Khà hìu bơnhă r[ah mờ hìu bơnhă gơ lơh bè r[ah tàm ală hìu bơnhă kòn cau dê tàm tiah làng bol kòn cau neh gơmù 1,2% pơn ndrờm mờ nam 2015.

Cau mblàng K’ Hạnh

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định