Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/8/2020

VOV4.K’ho - Jơnau yal bơh Hìu sơnơm kòp jòr bơsia\ gơlik mhàm mờ kòp klờm soh càr Dak Lak dê, pràn kơldang să jan bơh 3 nă cau kòp Covid-19 tàm càr do ndrờm geh tam gơl niam, tàm hơ\ cau kòp sồ 448 neh ai cồng nha xét nghiệm dơ\ 1 ờ gam virus SARS CoV-2.

                                      Cau kòp sồ 448 neh xét nghiệm ờ gam virus SARS CoV-2 dơ\ 1

Mùl màl, hìu sơnơm kòp jòr bơsia\ gơlik mhàm mờ kòp klờm soh càr Dak Lak pà git, cau kòp H.T.Y.N (là cau kòp sồ 448) là cau bơsram dờng pơlam tàp lơh broă ngan ngồn tàm hìu sơnơm dờng Đà Nẵng rê hờ càr Dak Lak tàm ngai 27/7 pa do neh geh cồng nha xét nghiệm ờ gam Virus SARS CoV-2 dơ\ 1. Tu\ do, pràn kơldang să jan bơh cau kòp sồ 448 dê bè ờs ngan.

Gơ wèt mờ cau kòp H.T.T.V (là cau kòp sồ 601, hìu tàm [òn dờng Hồ Chí Minh, ơm kis ing tàm gùng Hoàng Diệu, [òn dờng Buôn Ma Thuột) neh jơh duh să. Cau kòp H.H.A (là cau kòp sồ 602, kơ nòm bơsram ơdu\ 8 tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột) ờ geh khat dùl tềl tơnggo\ kòp lơi.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng