Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/7/2020

VOV4.K’ho- Ngai 15/7, ồng Đinh Đức Chí – Phó Chủ tịch UBND kơnhoàl  Lâm Hà, càr Lâm Đồng pà g^t, tàm thôn Nung B , xã Dà Dờng pa sền go\ 9 nă cau pin bơtờp kòp as sồt klờm A. Ală cau kòp do geh ală bơta gơ tơngo\ là să jan glar, sa sào ờ gơ mut, rơm^t kòn mắt, rơm^t kơl tau, dà đồm jù. Gah lơh sơnơm kơnhoàl Lâm Hà neh tus sền mờ ai mhàm pơ yoa nàng xét nghiệm.

Lòt sền tiah ơm kis bơh làng bol thôn Dà Nung B, khà dà ngui sa pah ngai tàm ală tơr lung dà digơlan gơtìp [ơ\ bơl tài bơh dà [ơ\ tuh tơlik đah bơdìh ngui tàm rài kis pah ngai dê. Uă ngan là ală hìu bơnhă ờ geh hìu jă brê, lòt jă brê tàm dà croh halà geh hìu jă brê mơya bơ\ [ơl.

Kòp as sồt klờm A digơlan bơtờp bơh cau do tus cau mờ cau ndai bơh gùng sa sào, ơm rềp mờ ală phan halà è bơh cau kòp dê. Kòp do bơh virus HAV lơh gơlik mờ ngòt rngơ\t ngan. Den tàng, gah lơh sơnơm tơngkah làng bol pal sền gròi broă ơm sàng kloh pơs wàs niam hìu đam, rào tê mờ sơ bông tơnơ\ tu\ lòt jă brê nàng gàr niam pràn kơl dang să jan in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng