Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Rơlao 3 nhai lơh broă, rondeh sơnơm bơh bi Đỗ Quốc Minh Triều bal mờ cau bơyô tàm thị trấn Liên Nghĩa, kơnhoàl Đức Trọng, càr Lâm Đồng neh lơh g^t nđờ jơ\t dơ\ pơn diang dong kờl ờ sa priă ală cau kòp geh rài kis kal ke in. Ală broă lơh geh kuơ bơh ală bi dê neh lơh gơguh nùs nhơm dong kờl tài mpồl bơtiàn.

Rơlao 600 tơlăk đong là khà priă mờ bi Đỗ Quốc Minh Triều (35 sơnam, kis tàm thị trấn Liên Nghĩa, kơnhoàl Đức Trọng, càr Lâm Đồng bal mờ mpồl cau bơyô tă pơgồp nàng blơi rơndeh sơnơm lơh jăt broă jun, rò au kòp geh rài kis gơtìp kal ke in. Bu\ lah ngai ha là mang, trồ mìu ha là trồ tơngai, tiah rềp ha là tiah ngài, tu\ geh điện thoại hòi kờ` geh dong kờl cau kòp là ni sơna mpồl cau bơyô bi Triều tus mơ.

Rơndeh sơnơm lơh broă nùs nhơm dong kờl tàm thị trấn Liên Nghĩa, kơnhoàl Đức Trọng, càr Lâm Đồng

Mò Nguyễn Thị Sự, kis tàm kơnhoàl Lâm Hà, gơtìp kòp ung thư klờm yal, pah dơ\ tus hờ hìu sơnơm Chợ Rẫy, [òn dờng Hồ Chí Minh sơm kòp, mìng kờp is priă đì rơndeh lòt mờ rê kung neh roh tus 1 tơlăk đong. Bơh ngai g^t rơndeh sơnơm lơh broă nùs nhơm dong kờl tàm thị trấn Liên Nghĩa, cau tàm hìu hòi điện thoại geh mpồl dong kờl jơh nùs nhơm mờ ờ sa priă đì rơndeh.

-A` ưn ngài ală kòn uă ngan neh geh nùs nhơm sơnđàc cau. Ală dơ\ pơn diang cau dong kờl bè do neh dong kờl ală cau kòp rơ[ah bè a` tơmù ờ uă kal ke tàm rài kis.

Gam bi Nguyễn Đắc Lộc, kis tàm thị trấn Thạnh Mỹ, kơnhoàl Đơn Dương ưn ngài uă ngan ală oh mi geh rơndeh sơnơm lơh broă nùs nhơm dong kờl neh dong kờl pơn diang cau hìu nhă gơtìp rềs àr lòt sơm sồt tàm trồ mang.

-A` go\ broă lơh bơh ală oh mi tàm mpồl rơndeh sơnơm lơh broă nùs nhơm dong kờl geh kuơ màng ngan, ală cau do ờ mìng dong kờl hìu nhă a` mờ gam rơcang dong kờl ală cau gơtìp aniai ndai, bu\ lah trồ ngai ha là trồ mang.

Bi Đỗ Quốc Minh Triều, atbồ mpồl rơndeh sơnơm lơh broă nùs nhơm dong kờl pà g^t, rơ\p lơh broă bơh ngai 10 nam 2020 tus tu\ do, mpồl neh lơh mờr 40 dơ\ pơn diang dong kờl ală cau kòp gơtìp kal ke.

Dùl nă cau kòp geh mpồl rơndeh sơnơm lơh broă nùs nhơm dong kờl pơn diang lòt kham kòp neh rê

Tơngu me sơnrờp ngan là dong kờl ờ sa priă ală hìu rơ[ah, mờ ală bi ơn tàm rơndeh dùl thùng tă priă is nàng ală cau lơi geh priă den tă tai priă dong kờl geh uă cau rơlao:

-Broă lơh bol a` dê là tàm rơndeh geh dùl thùng tă priă nùs nhơm dong kờl. Mờ cau lơi tă kàr lơi tàm thùng hơ\ jăt mờ nùs nhơm. Bol a` ờ geh ai tơl^k khà priă là dờp pơn diang cau tă nđờ priă. Ală cau geh priă den bol a` kung gam pơn diang. Gam ală cau kal ke ngan den bol a` kung pơn diang ờ sa priă sơl.

Ờ mìng jun cau gơtìp kòp di tu\ tus sơm kòp, geh ală cau kòp neh gơtìp chơ\t, pal cèng rê hờ hìu nàng bơyai ies, mpồl lơh broă nùs nhơm dong kờl kung lơh ngan dong kờl sơl. Cau măi rơndeh Nguyễn Minh Hiếu yal:

-Lài do a` geh măi rơndeh sơnơm tàm hìu sơnơm kơnhoàl Đức Trọng, go\ geh uă ngan cau kal ke ờ geh priă, hơ\ sồng geh cau pal càn priă sa priă cồng uă nàng geh priă tơm rơndeh in bal mờ priă sơm kòp. Den tàng a` đơs mờ ală oh mi lơh broă nùs nhơm dong kờl, tu\ oh mi blơi rơndeh a` kung tă tơngai măi mờ oh mi tàm mpồl dong kờl bal nàng lơh broă.

A` dong kờl cau kòp den chờ, ờ go\ gơlơh geh jơnau lơi ờ, mìng kơ\p kờ` cau ba` gơtìp kòp. Di lah geh cau kòp den a` măi rơndeh tai, nggùl bơnang kung pal lòt. Gam geh ală cau chơ\t hơ\ sồng ờ geh ào pò den a` mờ ală oh mi tàm mpồl kung lòt lam sồr cau do cau ndai tă bal priă.

Jơnau yal bè rơndeh sơnơm dong kờl cau kòp gơtìp kal ke geh ală bi tơl^k tàm mạng xã hội mờ jơnau yal tus mờ ală hìu sơnơm tàm tiah do, nàng kơ\p kờ` ngai sơlơ geh dong kờl uă cau rơlao.

Làng bol kis tàm càr Lâm Đồng, tu\ kờ` geh dong kờl bơh rơndeh sơnơm ờ sa priă, gơtùi hòi tus mờ ală sồ điện thoại 0962.646.115 ha là 0968.646.115 nàng geh mpồl dong kờl.

Cau cih Tuấn Anh-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định