Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

VOV4.K’ho - Ngai òr 19/1, tềng đăp bơta đơng lam bơh ồng Nguyễn Sinh Hùng kuang atbồ Gơnuar ala mat dà lơgar dê, Anih duh broă sùm Gơnuar ala mat dà lơgar mu\t pơrjum dơ\ 34. Geh lơh bơh ngai òr 19/1 tus ngai hìng 21/1, dơ\ pơrjum do, Anih duh broă sùm Gơnuar ala mat dà lơgar lời uă tu\ jơ ai broă lơh adăt boh lam in. Tă pơ gồp jơnau đơs tàm rơndăp lơh Adăt kơnòl broă ling klàng (tam gơl), tàm ngai òr, ală kuang bàng tàm Anih duh broă sùm Gơnuar ala mat dà lơgar kung gam geh jơnau đơs krơi is bè jơnau cih ơm ing hòi lòt ling tus mờ cau bơ sram dờng gah chính quy. Anih duh broă sền gàr dà lơgar ngăp lơngai sồr ờ go\ di cih ơm ing hòi lòt ling tus mờ cau bơsram dờng, cau bơsram nàng kờn jơh tơl nă làng bol tàm lơgar ndrờm ring bal tềng đăp kơrnuat boh lam. Cih bè hơ\ là kờn bơ\t bơtàu mpồl cau drơng bơtàu tơnguh dà lơgar mơkung lơh geh tu\ tơngai niam ai ală cau do in tus bal lòt ling tơ nơ\ tu\ jơh bơ sram kai bơ sram dờng, ai cau lơh broă ai Mpồl ling in tus bal lơh kơ nòl broă ling klàng geh bồ tơngoh bơsram sră jak.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định