Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho - Kuang atbồ lơgar Argentina pà g^t, lơgar do mờ lơgar Mehico geh lơh gơlik bơta sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp Covid-19 bơh gah dược phẩm AstraZeneca lơgar Anh dê kơlôi sơnơng, ai jơh ală tiah Mỹ la-tinh in.

Dùl jơnau ring bal lơh broă bal neh geh ki\ đah AstraZeneca mờ Công ty công nghệ sinh học lơgar Argentina dê tàm hơ\ geh broă tàm jàu công nghệ nàng lơh gơlik pơgap 150 tơlak liều sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp Covid-19 bơh sơn rờp, nàng ai jơh gùt châu Mỹ La-tinh in.

Đah lơgar Mehico, Ngoại trưởng lơgar do dê đơs là, jơnau ring bal lơh broă bal lơh gơlik sơnơm vaccine mờ Công ty dược phẩm AstraZeneca neh geh tơnguh tài bơh jơh bal Kuang atbồ lơgar Mehico mờ Argentina.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định