Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/10/2020

VOV4.K’ho- Drim ngai 16/10, jăt jiơ Việt nam dê, 2 nă cau tơlik măt te\ khà Kuang ătbồ lơgar Mỹ là ồng Donald Trump mờ ồng Joe Biden neh tus bal 2 dơ\ lùp hơ is mờ cau te\ khà bơh anih sơ`io rùp.

Do là broă lơh ai ai dơ\ tàm pơndang tơn dơ\ 2 neh gơtìp lời te\ tơnơ\ tu\ ồng Donald Trump Kuang ătbồ lơgar Mỹ dê bơtờp kòp Covid-19. 2 nă cau tơlik măt te\ khà neh hơ jơnau lùp bè ală tơngume geh làng bol Mỹ sền gròi ngan tu\ do, tàm hơ\ geh broă sơndră wơl mờ kòp Covid-19, gơtùi pin dờn sơl tàm sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19 halà ờ mờ tu\ lơi den geh bơnah priă dong kờl lơh sa pơn jăt tai.

Ờ tàm pơndang tơn mờ dờp jơnau lùp bơh cau te\ khà tàm bal dùl tu\ jiơ, tàm 2 anih krơi is mờ pờ tơlik tàm 2 gah pờ tơlik krơi is, 2 nă cau tơlik măt te\ khà digơlan ờ go\ nisơna tu\ sùm dờp geh ală jơnau lùp gơrềng tus kòp Covid-19.

Digơlan, 2 nă cau tơlik măt te\ khà geh dơ\ tàm pơndang tơn tàm gùl poh tơnơ\ tàm tơngai mìng gam 2 poh tai là tus ngai te\ khà Kuang ătbồ lơgar Mỹ.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định