Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

VOV4.K’ho-Drim ngai 2/6, Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển nông thôn neh geh Công văn pơ yoa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 22 càr, [òn dờng tờm kuơ màng bè broă sơlơ tơngguh ròng wơl mpồl sur, tềng đap bơta gơlik geh khà priă tăc poăc sur tàm drà kă bro gơguh uă, gơ rềng tus lơh sa mờ ngui sa làng bol dê.

Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển nông thôn sồr Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ală càr, [òn dờng sồr ală sở, ală sơnah lơh broă mờ gơnoar atbồ ală kấp lam lơh jat jal mhar ală gùng dà broă lơh kuơ màng nàng ròng wơl mpồl sur, gàr tơl niam khà priă tăc poăc sur.

Jat hơ\, geh broă lơh dong kờl bè ù tiah, priă cồng càn priă bơcri, ai geh bơta buơn boài nàng sơlơ tơngguh ròng wơl mpồl sur mờ tơnguh mpồl sur. Di tu\ yal jơh kòp tu\ geh tơl bơta nàng ală anih ròng sur in ròng wơl mpồl sur, tơnguh mpồl sur gàr niam ờ do ờ dă sinh học. Geh broă lơh dong kờl ngan ngồn ai broă ròng wơl mpồl sur mờ tơnguh mpồl sur. Lam yal jơnau, mblàng yal ròng sur ờ do ờ dă sinh học jat broă pơlam lơh jat bơh Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển nông thôn dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng