Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/12/2020

VOV4.K’ho- Ngai 28/12, Bộ Y tế geh jơnau yal sồr ală cau neh geh tu\ ơm rềp mờ lòt bal mờ cau kòp 1440 (cau klau, 32 sơnam, ơm tàm Măng Thít, càr Vĩnh Long, lòt bơh lơgar Myanmar mu\t tàm lơgar Việt Nam tìs mờ kơrnoat boh lam tàm ngai 24/12/2020) mờ cau kòp 1451 (kung mu\t tàm lơgar Việt Nam tìs mờ kơrnoat boh lam sơl bal mờ cau kòp 1440) yal tơn mờ anih lơh sơnơm rềp ngan rlau jơh in (Anih tờm Gròi sền kòp tê jê să càr Vĩnh Long, Hìu sơnơm quận, kơnhoàl, xã, sơnah [òn, thị trấn), halà hòi điện thoại is bơh Bộ Y tế dê sồ 19009095 nàng geh bơto pơlam dong kờl mờ lơh jăt tơn ală broă lơh rơcăng sơndră kòp Covid-19.

Gơ wèt mờ cau kòp 1440 mu\t tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam lòt gan gùng dềt gùng pờ tàm ngai 24/12/2020, tus tu\ do, gah lơh sơnơm ală tiah tàm Tiah ring dà dờng Cửu Long neh gròi sền mờ ai mẫu xét nghiệm gơ wèt mờ ală cau ơm rềp. 

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định