Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/9/2020

VOV4.K’ho- Chính phủ lơgar Nga đơs nền, broă lơh gơs rơndăp broă lơh gùng ding jun nhơm chu “Hiòng dà hòr tiah đah tô 2” là broă muh mat lơgar Đức dê.

Đơs tềng đăp mờ cau lơh báo, ồng Sergei Lavrov Ngoại trưởng lơgar Nga neh hòi jà ală gah geh gơrềng pal “kơ\ nùs rlau” nàng cribơyai bè rài tơnơ\ do bơh rơndăp broă lơh “Hiòng dà hòr tiah đah tô 2” dê.

Bal mờ hơ\, ồng Sergei Lavrov kung đơs nền broă lơh gơs rơndăp broă lơh gùng ding jun nhơm chu do là “broă muh mat” lơgar Đức dê tàm tu\ lơgar Mỹ sùm geh ală broă lơh kơryan rơndăp broă lơh geh lơh gơs.

Chính phủ Nga đơs nền, rơndăp broă lơh “Hiòng dà hòr tiah đah tô 2” là dùl rơndăp broă lơh kă bro, ơm bơdìh ală broă chính trị mờ geh lơh nàng kờ` lơh niam wơl bơta geh tơl năng lượng bơh châu Âu dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định