Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/8/2020

VOV4.K’ho – Ngai 11/8, jat jơnau yal mờ sră [a\u bơh Bộ Y tế Campuchia dê, lơgar do geh tai 15 nă cau bơ tờp kòp Covid-19, tàm hơ\ geh 13 nă là cau lơgar Lo mờ 2 nă cau Campuchia. 13 nă cau kòp lơgar Lo lòt tàm dùl dơ\ par mờ 119 nă cau lơgar Lo mờ mut tàm lơgar Campuchia tàm ngai 9/8.

Tu\ do, jơh 15 nă cau pa git go\ bơ tờp kòp Covid-19 mờ ală cau nac đì bal rơndeh par do ndrờm geh lam lòt tam cah is mờ sơm kòp tàm càr lơgar Phnom Penh. Kờp tus tu\ do, Campuchia neh git go\ 266 nă cau bơ tờp kòp Covid-19, tàm hơ\ 220 nă cau neh bời kòp.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định