Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/7/2020

VOV4.K’ho- Tơnơ\ mờ rơlao 10 ngai gơbàn cau kòp bạch hầu sơnờp ngan, tu\ do, kòp bạch hầu gơbàn 5 tàm 15 kơnhoàl, thị xã, [òn dờng tàm càr Dak Lak.

Pal kah ngai, ală cau gơtìp kòp bạch hầu tàm càr Dak Lak geh bal kơnòm dềt neh c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp mờ geh bal cau ùr gam geh bun.

Tềng đăp mờ bơta kal ke bơh kòp bạch hầu, gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh lơh jăt uă broă lơh ndrờm bal mờ broă kờ` kơrian bơta lơh gơtòp bơh kòp bạch hầu tus tàm mpồl bơtiàn mờ lơh ngan ba` lời cau lơi gơbàn chơ\t tài kòp bạch hầu.

Kờ` wă rơlao bè broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm càr Dak Lak, cau ai tơng^t jơnau đơs Việt Nam tàm Tây Nguyên neh geh dơ\ lùp ồng Nay Phi La, kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Lak.

  Gah lơh sơnơm càr Dak Lak bơyai lơh [ồm sơnơm gơsơ\t vi khuẩn tàm ală tiah geh cau gơtìp kòp

-Ơ ồng, tềng đăp mờ ală bơta gơbàn kal ke bơh kòp bạch hầu, den gah lơh sơnơm neh lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp do bè lơi?

Ồng Nay Phi La: Mờ jơnau đơs mhar là rơcang sơndră mờ kòp bè rơcang sơndră mờ ling sò tơm, tơnơ\ mờ tu\ geh ală cau gơtìp bạch hầu, Sở Y tế neh dan mờ UBND càr ală sră nggal đơng lam mơ ală kơnhoàl là crơng gơs mơ mpồl đơng lam rơcang sơndră mờ kòp mờ tam cah [òn, tổ dân phố ha là xã neh geh cau gơtìp kòp mờ lơh jăt broă sền gròi hùc sơnơm kháng sinh rơcang sơndră mờ kòp mờ c^t sơnơm vaccine.

Gơwèt mờ broă lơh tòm là bol a` hòi jà jơh ală gah lơh sơnơm bơh [òn lơgar tus bal tàm broă sền gròi, go\ mờ hìu sơnơm kơnhoàl tàm broă bơto sồr tam cah is mờ [ồm sơnơm gơsơ\t kòp mờ kuơ màng tàm hìu sơnơm bơh càr tus mờ kơnhoàl neh lơh ală gùng dà broă rơcang sơndră mờ kòp. Jơh ală broă pal lơh ndrờm bal.

-Ơi, geh g^t càr Dak Lak neh geh 5 tiah geh cau gơbàn kòp bạch hầu. Tàm khà cau do ndrờm ờ hềt c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp.

Jơnau tiah ờ hềt geh c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp geh càr Dak Lak cri bơyai bơh ală nam lài, mơya tus tu\ do, tu\ kòp bạch hầu gơbàn den broă do pal geh lơh pràn rơlao hơ\ ờ ồng?

Ồng Nay Phi La: Kòp bạch hầu do bơdìh mờ broă ờ c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp mờ c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp mơya ờ geh c^t tơl den ală cau ờ geh c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu geh uă mờ gơtìp jroă, gam ală cau geh c^t ờ tơl mờ ờ geh c^t tai den geh là cau pràn mờ să jan geh kòp.

                           Tàm ală tiah geh cau gơtìp kòp, anih sền gròi kòp neh geh lơh

Do là broă gah lơh sơnơm sền gròi. Mờ khà sơnơm Bộ Y tế neh tam pà ai càr Dak Lak in den bol a` geh c^t tơl tàm gùt làng bol mờ kung bơyai lơh c^t tơl bàr ding mờ ndrờm bal bơdìh hơ\ tai kung bơto sồr broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp mờ lam sồr làng bol in wă mờ tus c^t is.

Di lah he ờ c^t tơl, ờ c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp tơl den kòp bạch hầu do tơnơ\ mờ dùl tơngai bơh 2 tus 3 nam den gơbàn tai.

-Ơi, bè ồng pa đơs tus mờ broă Bộ Y tế geh ai Tây Nguyên in 10 tơlăk liều sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu, tàm càr Dak Lak geh dờp di pơgăp 2 tơlăk liều sơnơm vaccine, bè hơ\ broă c^t sơnơm vaccine ai làng bol in geh gah lơh sơnơm lơh bè lơi?

Ồng Nay Phi La: lài ngan gơwèt mờ [òn, tổ dân phố go\ cau gơbàn kòp bạch hầu den bol a` ai lài làng bol hùc sơnơm kháng sinh rơcang sơndră mờ kòp mờ c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp ai jơh làng bol tàm [òn mờ xã hơ\ in.

Gơwèt mờ tiah rềp bal, bol a` geh kờp, cih măt mờ geh pơn jăt tai lơh jăt gùt càr mờ hòi jà jơh ală cau lơh broă bơh trung tâm y tế dự phòng, hìu sơnơm xã kung bè hìu sơnơm dờng rơlao tus bal tàm broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp.

Mờ broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp geh bơyai lơh bàr dơ\, c^t dơ\ sơnrờp tơnơ\ mờ hơ\ 1 poh den c^t dơ\ 2. Tàm do kờ` broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp [uơn den pal geh broă tus bal bơh gơnoar atbồ, tàm hơ\ uă ngan là ală cau kơ đơng yàng kung pal tus bal mờ gah lơh sơnơm kờ` broă rơcang sơndră mờ kòp geh cồng nha.

-Ơi, ơ ồng, dùl broă gơbàn tàm broă lơh jăt ală broă kơrian mờ kòp gơtòp, gơsơ\t kòp hơ\ là broă tam cah is làng bol tàm tiah geh cau gơtìp kòp.

Broă gàr tơl phan sa, phan ngui kờ` làng bol ring niam rài kis tàm tơngai tam cah is geh càr Dak lak kơlôi sơnơng bè lơi ơ ồng?

Ồng Nay Phi La: Gơwèt mờ kòp bạch hầu mìng tơrgùm tàm tiah sar lơgar ngài, tiah kal ke den bol a` neh dan mờ UBND càr sồr Mặt trận Dà lơgar, Hội Chữ thập đỏ kung bè ală mpồl lơh broă, ală mpồl lơh sa kă bro kung tus bal mờ gah lơh sơnơm.

Mùl màl gah lơh sơnơm bol a` geh sră nggal dan ai gah lơh sơnơm pơgồp bal mờ ală mpồl lơh sơnơm, ală cau geh nùs nhơm niam tus bal tàm broă kơrian mờ gơsơ\t kòp kung bè sơm kòp. Geh bè hơ\, tu\ he tus lam sồr den làng bol go\ bơdìh mờ broă sền gàr drơng tus mờ piang sào kung bè tàm rài kis làng bol den hơ\ sồng làng bol kờ` bal uă rơlao.

-Ơi, dan ưn ngài ồng Nay Phi La, kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Lak.

Cau cih Nam Trang-Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng