Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho - Tus tu\ do, Công ty Điện lực Dak Lak neh tơm mờr 93 tơmàn đong priă ồs đèng măt tơngai lơh hờ đang rơkàng hìu ai rơlao 2 rơbô 700 mpồl, cau dùl nă să in tàm càr Dak Lak.

Uă hìu tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak geh g^t nđờ tơlăk priă pah nhai kơnờm mờ broă crăp ồs đèng măt tơngai hờ đang rơkàng hìu 

Tàm càr Dak Lak tu\ do geh rơlao 3 rơbô nă cau, mpồl lơh broă neh k^ hơ bal tăc ồs đèng măt tơngai lơh hờ đang rơkàng hìu ai Công ty Điện lực Dak Lak in mờ khà bơta pràn mờr 190 rơbô kWp, khà ồs đèng pah nam kờp du\ geh 78 tơlăk kWh.

Bơh bồ nam tus tu\ do, Công ty Điện lực Dak Lak neh tơm mờ khà 92 tơmàn 600 tơlăk đong, ndrờm mờ mờr 66 tơlăk kWh ồs đèng.

Ồng Trần Văn Hùng, kis tàm sơnah [òn Tan Lợi, [òn dờng Buôn Ma Thuột pà g^t, mờ broă lơh ồs đèng măt tơngai hờ đang rơkàng hìu geh bơta pràn 86 kW, tu\ do pah nhai hìu nhă ồng geh di pơgăp 15 tơlăk priă.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định