Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/12/2020

VOV4.K’ho - Kơnờm mờ broă lơh geh cồng nha broă tus bal bơ\t bơtàu [òn lơgar pa lam lài, tus tu\ do, càr Lâm Đồng neh geh 6 xã geh dờp xã [òn lơgar pa tơguh uă. Càr Lâm Đồng lơh ngan tus lồi nam do geh là càr lam lài Tây Nguyên bè broă lơh do, mờ 5 kơnhoàl geh khà [òn lơgar pa.

Tus tu\ do, càr Lâm Đồng geh 6 xã geh dờp xã [òn lơgar pa tơnguh uă, tàm hơ\ geh xã Gia Lâm kơnhoàl Lâm Hà, xã Gia Viễn kơnhoàl Cát Tiên, xã Hoà Ninh kơnhoàl Di Linh mờ 3 xã ndai là Ka Đô, Quảng Lập mờ Lạc Lâm kơnhoàl Đơn Dương.

              Tàm kơnhoàl ĐứcTrọng – Lâm Đồng, broă lơh sa sưn sre công nghệ cao pơgồp bal tàm broă tơnguh rài kis [òn lơgar

Kờ` geh dờp là xã [òn lơgar pa tơguh uă, tơnơ\ mờ tu\ neh geh khà [òn lơgar pa ală xã neh pơn jăt tai lơh ngan là ai khà ală jơnau kờ` geh tơnguh uă rơlao, mùl màl geh 75% gùng lòt tàm [òn mờ lòt tus tàm ală [òn ndai geh dă mờ cài, rơndeh dờng lòt rê [iuơn gùt nam; rơlao 90% bă ù lơh sa geh tơl dà tuh mờ tơl^k dà; 99% khà hìu geh ngui ồs đèng sùm mờ niam ờ do ờ dă; 95% khà hìu bơsram bơh mầm non tus cấp 2 geh tơl phan bơna mờ phan bơto mờ bơsram geh jăt jơnau kờ` dà lơgar; rơlao 85% khà hìu geh hìu ơm di jăt mờ jơnau geh ai; priă geh tơl nă cau pal uă rơlao 1,3 dơ\ rơlao hờ đang pơn ndrờm mờ khà priă geh tơl nă cau tàm tu\ geh dờp xã [òn lơgar pa; mờ khà hìu rơ[ah uă bơta gam hờ đơm 1%.

Bơdìh hơ\ tai, ală xã geh khà [òn lơgar pa tơnguh uă pal geh tiah lơh sa kă bro tơrgùm bal gơwèt mờ phan tờm; geh bơh 1 tus 2 broă lơh sa suơn sre ngui công nghệ cao geh cồng nha mờ gàr niam ờ do ờ dă phan sa, geh rơlao dùl bă ù uă rơlao 1,5 dơ\ pơn ndrờm mờ bă ù bal bơh càr dê…

                                                              Gùng lòt tàm [òn, càr Lâm Đồng dê

Jăt ồng Nguyễn Văn Quang, kis tàm xã Hoà Ninh, kơnhoàl Di Linh yal, kờ` geh xã [òn lơgar pa tơnguh uă, làng bol pal geh broă tam klăc bal mờ lơh ngan jơh pràn nàng bal mờ gơnoar atbồ lơh geh cồng nha uă jơnau kờ` neh geh ai:

-Bol a` chờ hờp ngan, tus bal mờ ală broă tă priă jăt jơnau kờ` bơh xã dê. Bơdìh mờ broă tă priă den bol a` tus bal jơh ală broă lam sồr bè pơs wàs kloh niam gùng lòt, lơh kloh niam [òn, hơ\ sồng tam bơkào, tòm chi jăt gah gùng, sền gàr niam… lam sồr jơh ală cau tàm [òn ndrờm g^t mờ lơh ngan sền gàr, niam tiah he kis, ờ do ờ dă mờ là dùl tiah geh kis niam ngan.

Pa do, UBND càr Lâm Đồng neh bơyai lơh pơrjum yal kơrnoăt kơnhoàl Đức Trọng geh khà [òn lơgar pa mờ dờp Huân chương Lao động khà 3.

Bơh 10 nam lơh jăt jơnau kờ` bơh dà lơgar bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, muh măt [òn lơgar pa kơnhoàl Đức Trọng neh geh tam gơl niam, phan bơna tơnguh bơtàu, broă lơh sa gơguh uă, rài kis tơl nă làng bol geh 57 tơlăk đong tàm 1 nam. Ală gah lơh sơnơm, bơto bơtê mờ bơsram geh tơl niam, muh măt ù tiah, tiah kis [òn lơgar geh gơguh loh làng, bơta lơngăp lơngai ờ do ờ dă mpồl bơtiàn geh gàr niam.

Jăt ồng Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện uỷ Đức Trọng yal, geh cồng nha do là kơnờm mờ broă tus bal dùl nùs bơh gùt đảng bộ, gơnoar atbồ bal mờ làng bol, mơya nàng pơn jăt tai geh sùm mờ tơnguh ală cồng nha neh lơh geh, kơnhoàl Đức Trọng pal lơh ndrờm bal uă broă lơh, tàm hơ\ geh broă tơnguh bơtàu lơh sa kơl jăp, gàr niam anih kă bro phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre mờ tơnguh uă priă geh, ring niam rài kis ai làng bol in là jơnau kờ` kuơ màng.

-Tu\ do, bol a` đơs là bơta ngăc ngar tàm broă lơh sa làng bol kis tàm kơnhoàl Đức Trọng dê là uă ngan, ală bơta bè ù tiah, bơtơ\t rơbòng dà, trồ tiah kung niam ngan. Broă lơh sa ờ kal ke mơya kal ke ngan là tơnguh uă bơta phan geh lơh mơ wèt tus broă lơh sa suơn sre kloh niam hơ\ là broă lơh sa suơn sre hữu cơ.

Bơsong geh broă do pal geh ală bơta lơh gơrềng bal, bè pal geh ală mpồl lơh sa kă bro, hợp tác xã lơh tờm nàng pơgồp bal mờ làng bol, gơnoar atbồ den dong kờl, bơcri priă tàm ờ uă broă lơh lài ngan nàng bơ\t bơtàu khà măt kă bro phan, priă geh gơguh uă tàm gah lơh sa suơn sre.

Đức Trọng là kơnhoàl dơ\ 2 càr Lâm Đồng dê mờ là kơnhoàl dơ\ 2 tàm Tây Nguyên geh dờp kơnhoàl geh khà [òn lơgar pa. Di tàm dơ\ do, kơnhoàl Đức Trọng neh pơnyờ să ngan dờp Huân chương Lao động khà 3 geh Chủ tịch lơgar jào pà.

Tàm ală nam do, mờ uă bơta pràn, càr Lâm Đồng neh tơrgùm bơcri priă tơnguh bơtàu tơl ală bơta tàm tiah [òn lơgar, tiah làng bol kòn cau. Càr Lâm Đồng tu\ do geh bàr kơnhoàl [òn lơgar pa mờ kờp du\ tus lồi nam do geh 5 kơnhoàl geh khà do.

Gùt càr tu\ do geh 104 tàm khà 111 xã geh khà [òn lơgar pa, tàm hơ\ geh 18 xã [òn lơgar pa tơnguh uă, 6 xã geh khà [òn lơgar pa lam lài. Nghị quyết pơrjum dờng Đảng bộ càr Lâm Đồng dơ\ 11, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus 2025 neh ai tơl^k jơnau kờ` lơh tus nam 2025, càr Lâm Đồng gơs càr tơnguh bơtàu pràn mờ geh jăt jơnau kờ` càr [òn lơgar pa lài mờ nam 2025.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định