Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/2/2020

VOV4.K’ho- Drim ngai 4/2, kuang đơng lam bồ Bộ Y tế bal mờ Hìu sơnơm Chợ Rẫy neh lòt chờ gờm cau kòp sơnđan măt là Li Zichao, 28 sơnam lik rê bơh hìu sơnơm. Do là dùl tàm 2 nă cau bơtờp virus Corona bơh sơnrờp tàm Việt Nam. Mơya, cau kòp do dan gơnoar ơm wơl sền gàr bèp gam sơm kòp bơtờp tài bơh virus Corona tàm khoa Kòp nhiệt đới.

Cau kòp Li Zichao, tu\ do să jan neh pràn wơl, pơyua jơnau ưn ngài Bộ Y tế, Hìu sơnơm Chợ Rẫy tàm ală tu\ sền gàr, kham sơm kòp bàr nă bèp mờ kòn in. Bi Li Zichao pà gi\t, hìu sơnơm ờ go\ di mìng sền gàr niam bè bơta pràn kơldang să jan mờ gam pơndờm pơnđiang bè nùs nhơm niam bơne\ mờ wil tơl ngan, kuơmàng là tàm ală ngai sa tềp pa do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định