Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/10/2020

VOV4.K’ho - Rê tus [òn lơgar tòm Đăk Tô, càr Kon Tum mu\t lơh broă bơh dùl bơta phan lơh sơnơm neh geh lài, lo\ Hồ Thị Kim Oanh, 35 sơnam, gam lơh geh cồng nha ngan mờ phan lơh ce sâm dây Ngọc Linh.

Do là phan OCOP khà 3 sơma` càr Kon Tum dê, neh pơgồp bal tàm broă tơnguh uă bơta kuơ, bơ\t bơtàu khà măt kă bro ai dùl bơta phan lơh sơnơm neh geh lài tàm do dê, geh dong kờl uă hìu làng bol kòn cau tàm kơnhoàl Đăk Tô pờ ơnàng broă lơh sa, tơnguh uă priă geh bơh broă tam geh phan lơh sơnơm.

Tơngu me geh lo\ Hồ Thị Kim Oanh mờ bàr nă cau bơyô là Lê Thị Thanh Lịch mờ Hồ Thị Kiều neh rơwah tòm sâm dây (đảng sâm) nàng mu\t lơh broă [uơn ngan: sâm dây geh bơta sơnơm niam, là bơta phan geh is bơh lài tàm do, mơya broă ngui bơta phan lơh sơnơm do mìng rơ\p geh lơh tàm bơta gam bè ờs mờ ờ hềt geh uă cau g^t tus.

                                   Lo\ Hồ Thị Kim Oanh bal mờ phan geh lơh ce sâm dây Ngọc Linh

Mờ broă lơh ngan bơ\t bơtàu tiah geh phan lơh sơnơm mờ ai broă lơh ring niam ai làng bol kòn cau in, lơh geh uă bơta phan, tơnguh uă bơta kuơ mờ tơl^k geh khà măt kă bro sâm dây Kon Tum in, lo\ Oanh sơn đờm mờ phan lơh ce sâm dây Ngọc Linh:

-A` kờ` lơh geh dùl bơta ce niam mờ bơkah mờ geh bơta niam uă bal mờ gàr niam ală bơta niam bơh sâm do dê, den tàng he pal tus bơsram. Lài ngan a` tìp mờ dùl nă cau jơh nùs ngan mờ broă lơh.

Bi hơ\ geh hìu lơh ce tàm càr Lâm Đồng mờ geh broă lơh mờng chài tàm broă lơh kung neh 10 nam lơh ce. Mờ ce geh ơn tàm kơl dung jồr den bi neh bơto bol a` in uă ngan bè broă lơh ce, broă coh ce mờ gàr niam ală bơta niam bơh kơnuh sâm dê. Bơh tu\ hơ\, bol a`  sền do là lơh jăt công nghệ bơh lơgar Nhờk dê mờ geh hòn is.

Kờ` geh phan ce sâm dây Ngọc Linh niam, tàm pơrlòng tàm drà kă bro, lo\ Hồ Thị Kim Oanh rơwah blơi phan lơh tàm bàr Mường Hoong mờ Ngọc Linh, kơnhoàl Đăk Glei dê. Do là tiah geh tòm sâm dây hòn gơs niam, geh bơta lơh sơnơm uă mờ khà uă tơl nàng lơh sa kă bro.

                                                       Tiah tam sâm dây bơh Công ty dê tàm xã Mường Hoong

Tềng dăp mờ bơta kờ` bơh tiah geh phan lơh sơnơm dê tàm Văn Lem, kơnhoàl Đăk Tô. Jơh ală tiah tam phan do bơh Công ty ndrờm geh dùl mpồl lơh broă krơi is sền gròi bơta niam mờ bơto sồr làng bol tam di jăt mờ khà VietGAP dê:

-Tu\ do, Công ty blơi jăt kàl den tàng geh tơl khà uă tàm 1 kàl tơnhào bơh làng bol dê. Làng bol lơh broă sa tu\ do kung g^t là pal tơnguh bơta niam bơh sâm dây mờ làng bol geh tam, hơ\ là ờ ngui sơnơm sền gàr phan tam, ờ ngui phơng hoá học.

Chờ ngan nàng Công ty gơtùi tam pà bal nùs nhơm bè phan geh lơh kloh niam mờ làng bol. Ai geh phan nàng Công ty in den Công ty geh ai công nghệ tam kloh niam nàng làng bol in mờ he geh blơi phan hơ\ là niam ờ do ờ dă ngan.

Tơnơ\ mờ rơlao 1 nam lơh mờ ai phan tăc tàm drà kă bro, tus tu\ do ce kơl dung jồr sâm dây Ngọc Linh bơh Công ty Cổ phần kă bro lơh sa mờ drơng ala Lâm Thịnh bơh lo\ Hồ Thị Kim Oanh neh geh cau ngui tàm 3 drà kă bro tòm là [òn dờng Hồ Chí Minh, Hà Nội mờ Đà Nẵng dờp.

                                   Tòm sâm dây ngai sơlơ cèng wơl bơta niam tàm rài kis cau tam in

Phan geh lơh bơh Công ty kung neh tus tàm 13 càr tàm tiah ring dà dờng Cửu Long mờ tiah đah jum dà lơgar. Pah nhai mpồl lơh sa kă bro tăc geh mờr 2 rơbô hộp ce.

Tu\ do, lo\ Hồ Thị Kim Oanh gam tơnguh bơtàu phan cao sâm dây Ngọc Linh, geh ờ uă phan dà hùc geh lơh bơh sâm dây… Mờ bơcri priă blơi măi mo\k lơh kơl dung jồr mờ phan lơh broă is geh bơta pràn lơh 12 rơbô hộp ce sâm dây Ngọc Linh pah nam. Lo\ Hồ Thị Kim Oanh yal bè broă kờ` kă bro lo\ dê:

-Là dùl nă cau geh [òn lơgar tòm kơnhoàl Đăk Tô dê, deh mờ dờng tàm kơnhoàl Đăk Tô, a` kờ` hơ\ là tơnguh bơtàu [òn lơgar a` jăt broă lơh kơl jăp.

Bơcri priă tai tàm broă lơh [òn lơgar dê, ai geh uă broă lơh, tiah lơh broă pa pràn ai ală ơruh pơnu tu\ do in mờ hòi jà ală ơruh pơnu rê mờ [òn lơgar nàng drơng broă [òn lơgar in.

Pơgồp bal mờ ală phan geh lơh tàm do bè sâm dây ală phan lơh sơnơm ndai nàng tơnguh bơtàu nhơl chờ mpồl bơtiàn.

Mờ broă lơh ngan ờ g^t glar bòl, lo\ Hồ Thị Kim Oanh bal mờ ală cau bơyô kis tàm thị trấn Đăk Tô, kơnhoàl Đăk Tô, càr Kon Tum neh rơhời geh cồng nha mờ khà măt kă bro ce sâm dây Ngọc Linh. Phan do neh geh UBND càr Kon Tum ai sră dờp phan OCOP khà 3 sơrma`. 

Bồ nhai 10 nam 2020 do, nùs nhơm “lơh, lơh gơs sâm dây mờ ce kơl dung jồr sâm dây pơgồp bal tơnguh bơtàu kơl jăp phan geh geh is tàm [òn lơgar dê” bơh mpồl cau lơh gơwèt Công ty dê mờ geh mpồl tam klăc cau ùr càr Kon Tum pơn jờng mờ geh khà 1 bơh dơ\ pơrlòng “Jòi bồ tơngoh kơlôi sơnơng mu\t lơh broă bơceh pa nam 2020 dê”.

Cau cih Khoa Điềm-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định