Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/1/2021

VOV4.K’ho- Mờ broă lơh bơceh pa, nhap nhar tàm broă lơh mblàng yal, hòi jà, kơnhòal Đăk Tô, càr Kon Tum neh mờ gam lam lơh jat geh cồng nha ngan broă lơh bơtàu tơnguh tàm broă lơh sa sươn sre bè bơt bơtàu [làng sre dờng ơnàng. Tus tu\ do, tàm ù tiah kơnhòak Đăk Tô, càr Kon Tum neh lơh gơs 6 [làng sre dờng ơnàng tơl khà broă jàu bè bă ù [làng sre dờng ơnàng jat jơnau sồr. Bơh hơ\, cồng nha lơh sa bơh làng bol dê neh tơnguh, pơgồp bơnah ua\ ngan lơh kơ\ kơl jap rài kis mờ bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan.

Nam 2020, kơnhòal Đăk Tô, càr Kon Tum neh tam gơl broă lơh mờ g^t broă lơh rềp mờ làng bol, sền gròi lơh pràn broă lơh mblàng yal, hòi jà làng bol lơh jat broă lơh [làng sre dờng ơnàng. Lài ngan, kơnhòal Đăk Tô pơlam gùng dà, lơh broă rơndap lơh jat tiah lơh sa mờ ală bơta [ươn, bơta pràn tơl tiah dê, kơnhòal dê, mơ kung ai tơlik gùng dà broă lơh, bơtàu tơnguh bơta chi tam di pal.

                                               {làng sre dờng ơnàng lơh kòi tàm xã Đăk Trăm

Kàl lơh sa nam 2020, Ủy ban Nhân dân 7 xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Trăm, Văn Lem mờ thị trấn Đăk Tô neh lơh lài ngui khà pria\ dong kờl nàng sền gàr bơtàu tơnguh bă ù lơh kòi bơt bơtàu broă lơh [làng sre dờng ơnàng ờs lơh kòi sre.

Ồng Tưởng Văn Khanh- Phó Phòng Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn kơnhòal Đăk Tô pà g^t: nàng lơh tơl khà broă jàu [làng sre dờng ơnàng den sơn rờp ngan kơnhòal rơndap ù tiah lơh sa, pơlam gùng dà broă lơh dùl bơta phan tam tờm jat tơl xã in. Pơn yơu bè, tu\ do, lơh jat gùng dà broă lơh bè bơtàu tơnguh tờm mắc ca, kơnhòal gam pơlam gùng dà rơndap ù tiah lài ngan bè tiah tam tơ nơ\ hơ\ lơh broă lơh hòi jà làng bol tam gơl hời rơ hời. Bè tàm tiah lơh kòi tàm ală xã Diên Bình, Đăk Trăm, thị trấn Đăk Tô, Kon Đào, lài do, hìu bơnhă sac rơ wah is sơn tìl kòi kờ` den ờ gơtùi bơt bơtàu gơs [làng sre dờng ơnàng. Mơya, tu\ do, kơnhòal hòi jà làng bol lam lơh tam bal dùl sơn tìl phan tam, tam jat broă lơh gàr niam bơta ờ do ờ dă, tơnguh ua\ bpria\ lơh geh bơh phan bơna dê.

Tus tu\ do, tàm kơnhòal Đăk Tô, càr Kon Tum neh lơh gơs 6 [làng sre dờng ơnàng tơl khà broă jàu bè bă ù [làng sre dờng ơnàng jat jơnau sồr. Hơ\ là sươn dờng ơnàng tam tào sơdàng tàm xã Ngọc Tú mờ bă ù mờr 13 lồ mờ 5  [làng sre dờng ơnàng ờs lơh kòi sre tàm ală xã Diên Bình, Ngọc Tụ, Kon Đào, Đăk Trăm mờ thị trấn Đăk Tô. Bă ù tơl [làng sre dờng ơnàng ndrờm tơl khà broă jàu rlau 5 lồ, tàm hơ\ [làng sre dờng ơnàng kòi mbar cái hoa rơm^t rlau tàm xã Ngọc Tụ geh lơh jat broă lơh tơl khà Viet Gap.

Tàm xã Đăk Trăm- là dùl tàm 5 xã geh [làng sre dờng ơnàng tơl khà [làng sre dờng ơnàng kơnhòal Đăk Tô dê. Hơ\ là [làng sre lơh kòi ơnàng rlau 5 lồ bơh làng bol 2 thôn Đăk Rò mờ Đăk Đring dê. Tơl thôn geh pơgap 70 hìu bơnhă tus bal lơh kòi tàm [làng sre do. Sơn tìl kòi geh làng bol ngui tàm [làng sre dờng ơnàng do là sơn til kòi Hương Thơm.

Ồng Trương Đình Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Trăm pà g^t: kờp bơh tu\ geh gùng dà broă lơh bơt bơtàu [làng sre dờng ơnàng, bơdìh mờ broă xã lơh pràn broă lơh mblàng yal, hòi jà làng bol ngui sơn tìl kòi Hương Thơm bơh Anih tờm drơng broă lơh sa sươn sre kơnhòal dê ai mờ bơ to pơlam broă lơh chài lơh sa, gơ noar atbồ tiah do neh tus tơn tàm ală cau kra [òn, kuang atbồ thôn, cau geh bơngă pin dờn hòi jà làng bol lơh jat gùng dà broă lơh, gùng dà pơlam bơh kơnhòal dê. Kơnờm bơh hơ\, làng bol neh dùl nùs bal lơh jat mờ dơ\ le\ bal tam gơl tam dùl sơn tìl kòi tàm dùl [làng sre dờng ơnàng. Bơh tàm tơngai geh tơn hào, sơn tìl kòi pa ai cồng nha ua\ rlau bơh 5 tus 6 tạ dùl lồ pơn ndrờm mờ sơn tìl kòi lài do dê.

Tơngai tus, kơnhòal Đăk Tô pơn jat tai gàr niam broă lơh sa tàm ală [làng sre dờng ơnàng mờ pơn jat tai pơlam gùng dà bơtàu tơnguh lơh sa [làng sre dờng ơnàng tàm ală xã gam wơl mờ ală bơta phan tam di pal mờ ală tiah dê, pơgồp bơnah lơh jat niam broă lơh bơtàu tơnguh tàm broă lơh sa sươn sre mờ kung tơnguh ua\ cồng nha mờ pria\ lơh geh bơh phan bơna lơh sa sươn sre dê nàng kờ` tơnguh ua\ rài kis mờ pria\ lơh geh ai làng bol in.

Quốc Học jat ba\o Kon Tum- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định