Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/12/2020

VOV4.K’ho- Ngai 24/12, tàm [òn dờng Gia Nghĩa, Sở Y tế càr Dăk Nông pơgồp bal mờ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên bơyai lơh Cribơyai hòi jà mblàng yal tơrmù ngui sa boh nàng rơcăng sơndră kòp gơguh mhàm mờ gơdrồl mhàm nùs mờ ală kòp ờ lơh bơtờp tàm tơngai gơbàn kòp dờng Covid-19. Tàm dơ\ cribơyai, ală cau ala măt yal tơngi\t jơnau bè kòp ờ bơtờp mờ sền gàr cau kòp ờ bơtờp tàm dơ\ gơbàn kòp Covid-19; broă sàu sa tơrmù boh tàm broă rơcăng sơndră kòp gơguh mhàm mờ gơdrồl mhàm tơngoh; pơlam broă lơh mblàng yal broă sa tơrmù boh.

Jăt kơlôi sơnơng, lùp sền, jơh ală làng bol sa jơngkah boh, mờr bàr dơ\ pơndrờm mờ jơnau sồr là hơđơm 5 gràm boh dùl ngai. Den tàng bè hơ\, tơl nă cau pal tơrmù te\ nggùl khà boh sa tàm ngai do nàng rơcăng sơndră kòp gơguh mhàm mờ gơdrồl mhàm nùs, kòp gùng mhàm plai nùs mờ ală kòp ờ lơh bơtờp ndai. Broă lơh tờm là tơrmù sa boh bè ờ huan te\ uă ir boh tu\ tru\ gơm phan sa; iu\ dùl êt boh tu\ sa; tơrmù phan sa bơtiết ir boh tu\ sac rwah phan sa, tu\ tru\ gơm mờ tu\ sa.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định