Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

VOV4.K’ho - Nam 2014, kơnhoàl Dak Glong, càr Dak Nông geh ai broa\ jơh jơgloh tơmù rbah la dùl tàm ala\ broa\ lơh tờm ngan. Kơnờm mut lơh ua\ ngan broa\ lơh tơmù rbah kơljap, nam 2015 khà hìu nha\ rbah tàm Dak Glong, càr Dak Nông neh gơmù rlau 5%. Jơnau cih tơnơ\ do geh đơs bè broa\ lơh tơmù rbah kơljap tàm kơnhoàl Dak Glong.

Pe nam lài, hìu nhă ồng Trương Minh Tiến, kòn cau Nùng, kis tàm ntum Dak Hà, kơnhoàl Dak Glong, càr Dak Nông gơwèt hìu rơ[ah. Nam 2011, ồng geh tus bal tàm ală ơdu\ bơto tam mờ sền gàr kơphe geh mpồl bơto pơlam broă lơh sa pơgồp bal mờ gah lơh sa kơnhoàl bơyai lơh. G^t tàm broă tam sền gàr, ồng neh tam gơl 2 lồ ù tam bùm blàng kờ` tam kơphe. Bơdìh hơ\ tai, hìu nhă ồng geh rơwah ai càn 30 tơlăk priă bơh tàm priă hìu rơ[ah anih priă jền dong kờl cau rơ[ah dê mờ priă cồng ờ uă kờ` drơnt tàm broă tam, sền gàr kơphe. G^t tàm broă lơh, tus tu\ do, ồng neh tơm jơh priă dồs anih priă jền dê. Tàm kàl tơnhào pa do, hìu nhă ồng geh 3 tấn kơphe mờ geh l^k bơdìh hìu rơ[ah. Ồng Trương Minh Tiến đơs:“Hìu a` lài do tus tàm do kung rơ[ah ngan sơl, mơya tài geh Dà lơgar bơcri priă, a` kung lơh kơphe sơl kơnờm mờ broă bơh dà lơgar ai càn, den tàng tu\ do a` kung neh klàs mờ rơ[ah sơl”.

Kơnhoàl Dak Glong neh ai tơl^k broă lơh mùl màl là dong kờl cau rơ[ah tơnguh bơtàu lơh sa. Tàm nam 2014 neh k^ priă ai càn cau rơ[ah in tơnguh bơtàu lơh sa di pơgăp 200 tơmàn priă, dong kờl lơh hìu ơm ai 17 nă cau, bơyai lơh uă ơdu\ bơto bè broă tam, sền gàr phan tam, phan ròng, lơh geh ală sơntìl phan tam pa. Ồng Y Phin, kis tàm ntum Dak Som:“Lài do den ờ hềt geh rơndăp broă do, ờ hềt g^t tàm broă bơkiar sơntìl kơphe mờ sih phơng. Tơnơ\ do neh geh rơndăp broă bơh Đảng, Dà lơgar ai, tàm [òn kung neh g^t broă bơkiar mờ sền gàr sơm kơphe”.

Bơdìh mờ broă dong kờl bơto bơtê mờ bơsram, lơh sơnơm, ù lơh hìu ơm, ù lơh sa, tờ tơlung dà, sơtèk dà, hìu um, broă lơh dà ngui sa tơrgùm bal ai hìu rơ[ah, làng bol kòn cau kung neh geh sền gròi. Bơh tàm ală broă lơh tus mờ rài kis mpồl bơtiàn, kơnhoàl Dak Glong neh ai mờr 30 rơbô pang sră kham sơm kòp ờ sa priă cau rơ[ah, làng bol kòn cau in, dong kờl priă bơsram rơlao 2 rơbô 600 nă kơnòm bơsram rơ[ah mờ kờp jơh priă rơlao 2 tơmàn priă. Kơnờm mờ ală broă lơh ndrờm bal do, nam 2014 gùt kơnhoàl Dak Glong gam 5 rơbô 702 hìu rơ[ah geh 44%, gơmù 5% jăt mờ nam 2013. Ồng Vũ Văn Hà, kuang jăt jơng atbồ anih duh broă kơnhoàl Dak Glong pà g^t:“Tàm ală nam do, pal đơs là tàm broă lơh sa làng bol dê neh geh tơnguh bơtàu uă ngan, tàm broă lơh sa mờ broă ngui broă lơh sa pa mờ neh geh cồng nha uă ngan, hơ\ là khà tơn jơh gloh rơ[ah tàm làng bol kòn cau gơmù hìu rơ[ah”.

Nam 2015 pơn jăt tai lơh jăt khà tơmù rơ[ah kơl jăp, kơnhoàl Dak Glong geh tơrgùm chồl pràn broă sền gròi mờ tơnguh cồng nha bơcri priă tus m,ờ ală rơndăp broă tơmù rơ[ah. Tàm tơngu me bơta pràn bơh tơl ntum dê tơnguh cồng nha broă lơh sa, tơnguh rài kis, mờ lơh jăt khà bơto broă lơh tàm rơlao 500 nă cau lơh broă tàm [òn in, tơn jơh 30 nơm hìu sèt mờ chồl pràn broă lam sồr lòt lơh broă hờ lơgar bơdìh, lơh jăt ală rơndăp broă càn priă ai broă lơh.

                                                          }au mblàng Ndong Brawl.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định