Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/8/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 31/7, ồng Trịnh Quang Trí, Phó Kuang atbồ Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak pà git, neh geh cồng nha xét nghiệm 48 nă cau gam tam cah is tàm Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên mờ ndrờm ai cồng nha ờ bơ tờp mờ virus SARS-CoV2 dơ\ 1.

Tàm khà 48 nă cau pa geh cồng nha xét nghiệm, geh 30 nă cau đì bal rơndeh nac mờ cau kòp sồ 448. 1 nă cau là cau ma\i rơndeh Grab pơndiang cau kòp bơh [làng rơndeh ơm tiah đah tô càr Dak Lak tus Hìu sơnơm dờng Thiện Hạnh; 3 nă cau là cau tờm bơh cau kòp dê. Khà gam wơl là 14 nă cau là ală cau rê bơh Đà Nẵng geh tơnggo\ duh să, bơsia\.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định