Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/3/2020

VOV4.K’ho- Jăt Sở Y tế càr Dăk Lăk dê yal, tus tu\ do càr neh tam cah is 324 nă cau, tàm hơ\ 243 nă cau jơh lơh jăt jơnau sồr tam cah is 14 ngai. Càr kung neh rcăng rlau 1 rbô nơm jơnờng piam kòp, hòi tơrgùm 5 rbô 877 nă kuang bàng lơh sơnơm, 1 rbô 200 nă kuang bàng cau pơgru mờ cau bơsram dờng gah sơnơm ai broă lơh rcăng sơndră lài mờ rcăng dờp, sơm kòp cau bơtờp kòp Covid-19 in.

Bác sĩ ồng Nay Phi La, Kuang ătbồ Sở Y tế càr Dăk Lăk yal bè bơta kòp Covid-19 tàm càr

Tàm tơngai tus, Sở Y tế càr Dăk Lăk geh bơyai lơh pơlam tàp mờ lơh niam wơl ală bơta ờ hềt wil tơl nàng kờ` lơh niam ngan rlau jơh broă lơh rcăng sơndră kòp. Bal mờ sơlơ tơnguh tai ală broă lơh sền gròi kòp, càr Dăk Lăk pơn jăt tai lơh pràn lòt sền, gròi sền làng bol rê hờ lơgar jăt gùng dềt pờ tàm gơl gùng tiah nhàr lơgar nàng di tu\ tam cah is jăt jơnau sồr; tơnguh tai broă lơh tam dră ală jơnau yal ờ ngan bè kòp lơh mpồl bơtiàn in kơlôi rcăng ngòt rơngơ\t. Nàng geh ală jơnau yal di, làng bol pal jòi sền jơnau yal tàm gah yal tơngi\t jơnau bơh Sở Y tế dê mờ ală anih lơh sră báo dà lơgar ngan ngồn.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng