Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/10/2020

VOV4.K’ho- Kuang đơng lam bồ gah lơh sơnơm càr Dak Lak pà git, tơ nơ\ dùl tơngai ờ geh cau gơbàn kòp, tàm poh lài, tàm càr geh tai 3 tiah geh kòp bạch hầu mờ 3 nă cau gơbàn kòp. Jơh bal 3 tiah geh kòp do ndrờm tơrgùm tàm kơnhòal Lak, tàm hơ\ geh 2 tiah geh kòp tàm xã Dak Nuê mờ 1 tiah geh kòp tàm xã Nam Ka. 3 tiah geh kòp ndrờm là ală tiah ờ hềt cit sơnơm vaccine Td rơcang sơndră kòp bạch hầu mờ ndrờm là xã ngài bơh kơnhòal Lak (mùl màl là [òn Dak Sar mờ [òn KDiê 2, xã Dak Nuê mờ thôn 5, xã Nam Ka).

Dak Lak [ồm sơ nơm lơh kloh khuẩn 

Tơ nơ\ tu\ git go\ ală cau bơ tờp mờ vi khuẩn bạch hầu, gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh lùp sền, cih mat ală cau ơm rềp mờ cau kòp mờ lam lơh ală broă lơh jal mhar rơcang sơndră kòp bạch hầu. Tus ngai 14/10, Dak Lak neh geh 48 nă cau bơ tờp mờ vi khuẩn bạch hầu tàm 6 tiah là Lak, M’Drak, Krông Bông, Cư Mgar, Cư Kui` mờ [òn dờng Buôn Ma Thuột.

Bác sĩ Khoa Kòp kơnòm dềt tàm bơrlu\ bal, Hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên kham kòp ai cau kòp jơng tê bơr in

Bơta kòp jơng tê bơr kung gam geh tềl tơngo\ bơtờp pràn sơl tàm ù tiah càr Dăk Lăk dê, ngan là tàm  2 poh rềp ndo, khà cau bơtờp kòp gơguh mhar nisơna tu\ pah ngai sền go\ pơgăp 100 nă cau bơtờp kòp pa. Kờp tus ngai 14/10, Dăk Lăk sền go\ mờr 1 rbô nă cau bơtờp kòp jơng tê bơr, gơguh rlau 2 dơ\ pơndrờm bal mờ tu\ do nam lài. Kòp jơng tê bơr geh tàm jơh 15 kơnhoàl, thị xã mờ [òn dờng tàm càr. Tàm hơ\, [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dăk Lăk geh khà cau bơtờp kòp uă ngan rlau jơh bal mờ 230 nă cau, kơnhoàl Cư Mgar geh 154 nă, kơnhoàl Buôn Đôn 109 nă. Tềng đăp bơta gơguh nisơna bơh kòp jơng tê bơr dê, Anih tờm gròi sền kòp tê jê să càr Dăk Lăk neh pơgồp bal mờ ală tiah lam lơh jăt broă lơh wàng se kơryan tiah geh kòp mờ sơm kòp ai cau kòp in, tơrmù bơta lơh bơtờp bơh kòp dê.

Cau mblàng K’Duẩn mờ K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định