Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/9/2020

VOV4.K’ho – Tơnơ\ rlau 1 nhai sơm tàm Hìu sơnơm kòp jòr bơsia\ gơlik mhàm mờ kòp klờm soh Dak Lak, drim ngai 9/9, cau kòp sồ 602, là cau kòp dơ\ 2 tàm khà 3 nă cau kòp Covid-19 tàm Dak Lak neh geh rê bơh hìu sơnơm.

Cau kòp sồ 602 dờp sră rê bơh hìu sơnơm tơnơ\ 1 nhai sơm kòp Covid-19

Do là cau kòp ờ geh ală tềl tơnggo\ loh làng mờ cồng nha xét nghiệm sùm tam gơl tàm tu\ tam cah is, sơm kòp. Cau kòp neh geh 7 dơ\ lơh xét nghiệm mờ 4 dơ\ rềp ndo ngan rlau jơh ndrờm ờ gam kòp, den tàng drim ngai 9/9, cau kòp sồ 602 neh geh rê bơh hìu sơnơm. Tơnơ\ tu\ rê bơh hìu sơnơm, cau kòp neh dan is mut tam cah is tơrgùm bal 14 ngai tàm anih tam cah is bơh Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định