Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/1/2021

VOV4.K’ho- Tỉnh Đoàn Dak Lak pa bơyai lơh jờng rơ krơh niam cau bơsram dờng 5 niam, kơ nòm bơsram 3 bơsram tàp mờ kơ nòm bơsram 3 niam. Broă lơh geh rlau 500 nă kơ nòm bơsram, cau bơsram dờng pơn rơ jak bơh ală hìu bơsram Đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp- bơ to broă lơh mờ hìu bơsram trung học phổ thông tus bal.

Di dơ\ do, Tỉnh Đoàn Dak Lak bơyai lơh jàu 47 bơnah pria\ bơsram sòl àng jơnau kơ\p kờ` mờ Dong kờl tus hìu bơsram ai ală kơ nòm dềt sơr lèt gan kal ke bơsram jak in. Jờng rơ  7 nă cau bơsram dờng jak ngan, 11 nă kơ nòm bơsram ală hìu bơsram Trung cấp chuyên nghiệp mờ 35 nă kơ nòm bơsram Phổ thông.

Kung tàm dơ\ do, Tỉnh Đoàn Dak Lak gam bơyai lơh ală broă lơh tìp mat, cribơyai bơta mờng chài đah ală kơ nòm bơsram, cau bơsram dờng pơn rơ jak: pơrjum tàm tơr bo\ mờ đòm jat niam ală rơndap broă lơh sơn đờm mut lơh broă ai cau bơsram dờng in mờ Ngai chờ cau bơsram dờng mờ ală tu\ tơngai niam lơh broă tàm tiah do dê; tìp mat lơh kuèng tam ya mờ chu ồs gơnru.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định