Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/5/2020

VOV4.K’ho- Jăt Sở Lao động, Thương binh mờ Xã hội càr Dăk Lăk dê yal, tàm nhai 4 nam do, neh geh mờr 1 rbô nă cau lơh broă ờ geh broă lơh tong sră dan dờp priă dong kờl ờ geh broă lơh, ndrờm mờ khà priă tă dong kờl ờ geh broă lơh rlau 10 tơmàn đong.

Kuang bàng Anih tờm yal tơngi\t broă lơh càr Dăk Lăk pơlam cau lơh broă lơh sră dan dong kờl priă bảo hiểm ờ geh broă lơh

Bè, tàm nhai 4 nam do, khà cau tus hờ Anih tờm drơng broă lơh càr Dăk Lăk dê tong sră dan dờp priă dong kờl ờ geh broă lơh là 992 nă, gơguh mờr 50% pơndrờm mờ nhai 4 nam lài; tàm khà hơ\, cau lơh broă tàm ală ndai ntrờ` rê tus là 448 nă, geh tus rlau 45%.

Tàm tơngai lơh jăt jơnau sồr ơm yah mpồl bơtiàn nàng rcăng sơndră kòp Covid-19, tàm ù tiah Dăk Lăk geh rlau 100 rbô nă cau lơh broă gơtìp ờ geh broă lơh, tàm hơ\, khà cau lơh broă tàm ală mpồl lơh sa kă bro geh sră pơrgon lơh broă là pơgăp 3 rbô nă, gam wơl uă ngan là cau lơh broă ờ go\ geh jơnau ki\ sră pơrgon lơh broă, cau lơh broă khăt gơboh.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng