Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/5/2020

VOV4.K’ho – Tàm 3 ngai, bơh ngai 22 tus ngai 24/5, tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, Kes pria\ sền gàr mờ dong kờl kơ nòm dềt càr Dak Lak pơgồp bal mờ Tiah tờm lơh broă bal dunia càr Jellabuk, lơgar Hàn Quốc lam lơh rơndap broă tơnguh pràn jak mờ dong kờl sơm kơnòm dềt gơtìp tự kỷ tàm càr Dak Lak in.

Bác sĩ gam pơlam mè bèp in nhơl mờ kơnòm dềt tự kỷ

Tàm 3 ngai, ală cau jak chài mờ bác sĩ hìu sơnơm Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, [òn dờng Hồ Chí Minh geh kham ai pơgap 200 nă kơnòm dềt gơtìp tự kỷ càr Dak lak in.

Bi Thu (soh ào bơkàu) gam cribơyai mờ bác sĩ bè broă lơh dong kòn kis gơ rờm bal mờ mpồl bơtìan

Bal mờ hơ\, rơndap broă dong kờl bơto bơtê tơnguh pràn jak ai 40 nă kuang bàng tờm ngan bè mblàng yal, dong kờl kơnòm dềt tự kỷ; ală mè bèp geh kòn gơtìp tự kỷ, ală cau ròng kơnòm dềt tự kỷ, cau lơh broă sền gàr, sền gròi kơ nòm dềt, cau pơgru – kuang bàng sơm kơnòm dềt gơtìp tự kỷ tàm mpồl bơtìan in kung geh bơto pơlam jơnau git wă sơl.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng