Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2020

VOV4.K’ho – Tàm càr Dak Lak pa gơlik geh dùl dơ\ khih bùm blàng lơh 1 nă cau chơt mờ 2 nă cau pal mut tàm hìu sơnơm nàng sơm. Mang ngai 20/6, dùl hìu bơnhă tàm [òn Ja, xã Bông Krang, kơnhòal Lak, càr Dak Lak geh gơm dùl glah bùm blàng, mơya tài bơh bơtang ir den tàng ờ geh cau lơi sa.

Tus ngai tơnơ\, kòn bi Y Cân Du dê mờ 2 nă sau jơi nòi bal mut tàm hìu [ềp, sền go\ geh blah bùm blàng neh gơm sin den tàng neh ai sa. Tơnơ\ tu\ sa bùm blàng dùl thoa den jơh 3 nă sau ndrờm geh tơnggo\ jê ndul, gơtuh hă, să jan pàl jơh.

Cau tờm neh jun mơ 3 nă sau mut tàm hìu sơnơm kơnhòal Lak. Tus bồ jơ mho dùl ngai bal, kòn bi Y Cân Du dê mờ 1 nă sau jơi nòi bal pal jun hờ hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên nàng sơm. Tàm gùng jun tus hìu sơnơm, sau jơi nòi bal neh chơt.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định