Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 02/6, Tỉnh ủy Dak Lak bơyai lơh pơrjum yal ală kơrnuat bơh Ban Bí thư Đảng dà lơgar dê bè broă lơh kuang bàng mờ lam lơh rơndap broă kuang bàng khóa pa.

Tàm pơrjum, Tỉnh ủy Dak Lak neh yal ală kơrnuat bơh Ban Bí thư Đảng dà lơgar dê tơn pồ 6 nă kuang bàng tus bal lơh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Dak Lak, tơngai lơh broă bơh nam 2015 tus nam 2020, geh: ồng Nay Phila, Kuang atbồ Sở Y tế; ồng Hồ Duy Thành, Bí thư huyện ủy M’Drak; ồng Nguyễn Thiên Văn, Bí thư Huyện ủy Ea Sup, ồng Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Păk; mò H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn; ồng Bùi Văn Yên, Kuang atbồ Sở Tài Chính.

Kung tàm pơrjum, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dak Lak ai jơnau đơs ală tơngume gơ rềng tus broă lơh rơcang tus pơrjum Đảng bộ tơr lòng lài tàm 2 kơnhòal Krông Păk mờ Cu Kuin; gùng dà tơmut Anih pờ tơlik jơnau đơs sơ`io rùp, [a\u Dak Lak mờ Tiah tờm atbồ anih yal tơnggit điện tử càr.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng