Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/9/2020

VOV4.K’ho – Bơh ngai 14 tus ngai 15/9, tàm [òn dờng Gia Nghĩa, càr Dak Nông, Mpồl tam klac cau ùr Việt Nam pơgồp bal mờ Mpồl tam klac cau ùr càr Dak Nông bơyai lơh bơ to pơlam bè broă lơh lam sồr cau ùr kòn cau, jat yàng. Tàm dơ\ bơto pơlam, ală kuang bàng, cau tàm mpồl cau ùr geh bơ to ală bơta chài kươmàng bè tơnguh cau tàm mpồl; broă đal git mpồl cau ùr ờ gơtùi bơ tòm tơrgùm, broă tam pà ală bơta, bơt bơtàu ală broă lơh bơ tòm tơrgùm pa; bơta chài bơyai lơh broă lơh mpồl geh cồng nha tàm [òn lơgar; yal 2, 3 bơta chài mblàng jơnau lơh bal, mblàng yal geh pơn rơ, sền gròi, cribơyai mpồl bơtìan; 2, 3 jơnau git wă, bơta chài kươmàng tàm broă lam sồr cau ùr kòn cau, jat yàng; dờp git 2, 3 broă lơh dong kờl bè kòn cau, jat yàng gơ jat bal mờ broă lơh mpồl, anih lơh broă. Bơh dơ\ b to pơlam dong kuang bàng, cau tàm mpồl tơnguh jơnau git wă, bơta chài broă lơh lam sồr cau ùr kòn cau, jat yàng tàm tu\ tơngai pa mờ mờng chài lơh broă mpồl, pơgồp bơnah lơh gơs jơnau kờ` mờ Nghị quyết pơrjum cau ala mat cau ùr gùt lơgar dơ\ 12 ai tơlik.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định