Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2020

VOV4.K’ho - Kờp tus ngai òr (22/6), càr Dak Nông neh dờp geh 3 tiah kòp bạch hầu mờ 7 nă cau gơtìp, tàm hơ\ geh 1 nă kòn ùr dềt gơtìp chơ\t.

                            Gah lơh sơnơm càr Dak Nông gam rơhời kơrian geh kòp bạch hầu

Tu\ do, mờ broă tus bal di tu\ bơh gah lơh sơnơm, ală tiah gơbàn kòp neh geh kơrian, bơta pràn kơl dang să jan ală cau kòp rơhời geh tơn pràn wơl. Jăt jơnau yal bơh gah lơh sơnơm, ngai 8 nhai 6 nam 2020, tàm càr Dak Nông neh gơbàn cau kòp bạch hầu sơnrờp ngan tàm kơnhoàl Krông Nô.

Tus tu\ do, càr Dak Nông neh geh 7 nă cau geh go\ mờ vi khuẩn kòp bạch hầu, mờ 3 tiah gơbàn kòp, tơrgùm tàm kơnhoàl Krông Nô mờ Dak Glong.

Ồng Hà Văn Hùng, Phó kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Nông pà g^t, tu\ do, gah lơh sơnơm neh ai phan xét nghiệm, go\ gờ` ală cau gơtìp kòp mờ geh pin gơbàn kòp kờ` tam cah is, sơm kòp, sơm kòp rơcang lài, wàng se, gơsơ\t kòp di tu\, geh cồng nha, ba` lời gơtòp mờ gơbàn kòp tus tàm mpồl bơtiàn.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng