Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/12/2020

VOV4.K’ho - Kờ` dong kờl làng bol tơnguh geh uă opriă, chồl pràn broă lơh sa [òn lơgar, càr Dak Nông neh lơh jăt rơndăp broă lơh tơl xã lơh geh dùl bơta phan (OCOP) tơngai bơh nam 2018 tus 2020, wèt tus nam 2030, mờ kờp jơh khà priă hòi jà rơlao 267 tơmàn đong.

Tus tu\ do, càr Dak Nông neh geh 22 bơta phan geh dờp gơs phan OCOP bơh 16 mpồl lơh sa kă bro, Hợp tác xã (HTX).

Bal mờ mpồl lơh sa kă bro, HTX, hìu lơh sa kă bro kung là tơnguh me tờm bơh broă lơh tơl xã geh dùl bơta phan (OCOP). Bơh tu\ hơ\, tơnguh niam gơnoar bơh hìu lơh sa geh gơrềng niam tus mờ cồng nha broă lơh OCOP tàm broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Jăt mpồl atbồ broă lơh OCOP càr yal, càr Dak Nông geh gal hìu geh bơta pràn nàng tơnguh bơtàu ală bơta phan OCOP. Ală hìu ndrờm lơh, kă bro, lơh broă drơng ala gơwèt uă gah broă, gah lơh sa, rài kis, mpồl bơtiàn, bơta chài rơgơi, nhơl chờ.

                              Phan ce mãng cầu bơh hìu kă bro Anna Food geh dờp khà OCOP

Tơngai do, ală tiah neh chồl pràn broă lam sồr kung bè ai tơl bơta niam nàng ală hìu làng bol in gơtùi tơnguh geh bơta pràn is bơh să tờm tàm broă lơh sa. Uă hìu làng bol neh ai tơl^k nùs nhơm kơlôi sơnơng, bơceh lơh tàm broă lơh gơs phan, broă lơh drơng ala, pơgồp bal tàm broă lơh gơs, tơnguh boă tơnguh bơtàu uă phan kă bro.

Ce mãng cầu bơh Anna Food là dùl tàm 22 bơta phan neh geh UBND càr Dak Nông dờp geh khà OCOP dơ\ 1 nam 2020. Jăt lo\ Lê Thị Ly Na, cau tờm hìu kă bro ce mãn cầu tàm sơnah [òn Nghĩa Đức, [òn dờng Gia Nghĩa yal, hìu nhă neh geh nùs nhơm kờ` tơnguh bơtàu phan ce do neh bơh jo\.

Tus tu\ do, lo\ neh lơh gơs ală broă lơh pơn jăt tai nàng gơtùi “cih măt” ai phan geh lơh bơh să tờm dê tàm drà kă bro. Mờ jơnau g^t wă bơh să tờm, lo\ neh rơcang jòi geh phan kloh nàng lơh hìu lơh broă, blơi măi mo\k, lơh, l^p jơnau cih, dan cih măt măt phan bro, kơl dung ai phan geh lơh in.

                        Broă lơh OCOP Dak Nông tus nam 2030 kờp jơh khà priă geh 267 tơmàn đong

Lo\ Na pà g^t: Kờp jơh khà priă lo\ tơrgùm tàm ală broă lơh, kă bro bơh hìu nhă dê neh tus rơlao 3 tơmàn đong. Tơnơ\ mờ tu\ geh dờp phan OCOP, phan ce mãng cầu bơh lo\ dê kung neh geh càr dong kờl tus bal tàm ală broă yal măt phan kă bro, hòi jà bơcri priă tàm ală càr, [òn dờng tàm gùt lơgar.

Kung ndrờm bè hơ\ sơl, hìu kă bro, lơh phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre Như Ý, tàm xã Dak Búk So, kơnhoàl Tuy Đức geh gar mắc ca pơr ra` geh dờp là phan OCOP sơl, mò Tôn Nữ Ngọc Như, cau tờm hìu kă bro do pà g^t: gar mắc ca geh làng bol kis tàm kơnhoàl Tuy Đức tam bơh uă nam do, geh uă bơta niam bè bơta kuơ, phan geh lơh. Den tàng, mò neh kơlôi sơnơng kờ` lơh gar mắc ca gơs ală phan sa krơi is nàng tăc. Mơya, tài priă ờ uă, den tàng tàm tơngai sơnrờp lo\ mìng blơi, lơh mờ broă lơh mờ tê.

Nam 2018, bơh broă dong kờl bơh mpồl dong kờl broă lơh sa mờ măi mo\k, lo\ neh càn tai priă nàng bơcri tàm broă blơi phan pơr pa rơlao, mờ kờp jơh khà mờr 400 tơlăk đong. Bơh tu\ hơ\, hìu nhă lo\ neh tơnguh uă broă lơh gar mắc ca bơh di pơgăp 20 k^ tàm 1 dơ\ tus 300 k^ tàm 1 dơ\. Broă dong kờl dùl bơnah bơh Dà lơgar neh tơn pràn ai ală broă lơh ngan bơh hìu nhă dê.

Broă lơh OCOP Dak Nông gam geh chồl pràn mờ ală broă lơh nàng hòi jà geh tai ală mpồl lơh broă, mpồl lơh sa kă bro, hìu nhă. Tàm hơ\, broă lơh do geh tơnguh dong kờl ală hìu lơh is nàng tơnguh bè broă lơh sa, kă bro tàm uă gah broă, tàm hơ\ geh: Lơh niam wơl broă lơh sa, cau lơh broă, hìu lơh broă, phan lơh broă.

Broă lơh OCOP kung geh pơgồp bal mờ ală mpồl lơh broă ndai bè ngân hàng, cau jăk chài, mpồl lơh sa kă bro nàng dong kờl ală hìu làng bol tơnguh bơta niam phan geh lơh, ngui khoa học công nghệ, geh tìp mờ ală drà kă bro kơl jăp. Bơh tu\ hơ\, dong kờl ală hìu làng bol geh tơl bơta [uơn ngan nàng tơl^k gơnoar, broă lơh bơh să tờm tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa.

Jăt mpồl đơng lam broă lơh tơl xã lơh geh dùl bơta phan (OCOP) Dak Nông, broă lơh rơndăp broă, lơh jăt rơndăp broă OCOP bơh càr dê sùm geh gùng dà broă lơh jăt ală kơrnoăt geh nùs nhơm gùt plai ù.

Lài ngan, hơ\ là kơrnoăt phan geh lơh geh bơta niam wèt tus mờ jơnau kờ` dà lơgar, dunia dê. Ală bơta phan pal geh lơh pa ha là lơh niam wơl di pal mờ jơnau kờ` bơh cau ngui sa tàm drà kă bro, tàm hơ\ geh bal tàm lơgar mờ tăc mờ lơgar bơdìh.

Kơrnoăt dơ\ bàr là tơnguh uă, tơnguh bơtàu cau lơh broă. Tàm bơta cau lơh broă tàm ală tiah [òn lơgar, tàm hơ\ uă ngan là rơnàng kơnòm să, tus tàm tiah [òn drà mờ tus tàm ală tiah lơh sa mờ măi mo\k, pal tơnguh bơtàu cau lơh broă lơh jăt OCOP gam tai tàm [òn lơgar.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định