Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/5/2020

VOV4.K’ho - Jăt Ban Dân tộc càr yal, lơh jăt broă lơh jăt khà dà lơgar tơmù rơ[ah kơl jăp càr Dak Nông tơngai bơh nam 2016 tus 2020, gùt càr neh lơh jăt broă dong kờl priă cồng càn priă gơwèt mờ ală hìu rơ[ah kòn cau kis bơh yau tàm gùt càr.

                        Kơnờm mờ priă càn neh dong kờl uă hìu rơ[ah bơcri tàm broă lơh sa

Mùl màl, geh 4 rơbô 233 hìu geh dong kờl priă cồng mờ khà priă jơnkah dồs rơlao 109 tơmàn đong, khà priă cồng geh dong kờl là rơlao 10 tơmàn đong. Do là dùl tàm ală broă tơmù rơ[ah krơi is càr dê geh HĐND càr lơh mùl màl mờ Nghị quyết sồ 56.

Ală broă dong kờl priă cồng neh dong kờl hìu rơ[ah kòn cau kis bơh yau geh càn priă sa priă cồng ờ uă kờ` tơnguh bơtàu broă lơh sa, kă bro, rơhời ring niam rài kis, tơmù rơ[ah mhar mờ kơl jăp.

Ală broă dong kờl priă cồng kung pơgồp bal tàm broă tơnguh niam rài kis ai hìu rơ[ah bè khà ờ tơl broă lơh drơng ala mpồl bơtìan bè kloh niam, gàr niam rài kis broă lơh sa, pơgồp bal tàm broă lơh jăt khà tơmù rơ[ah kơl jăp jăt gùng dà broă lơh geh tìp uă bơta.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng