Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/8/2020

VOV4.K’ho- Bal mờ tàm lơgar, ngai 14/8/2020, tàm bàr pe lơgar tàm dunia neh geh lơh yu\ rơyùm Dơ\ còp [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do. Tàm Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tàm lơgar Lo neh bơyai lơh yu\ rơyùm Dơ\ còp mờ pờ pang sră chơ\t [ồc kah kơlôi wơl ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản dà lơgar Lo, Kuang ătbồ Văn phòng Ủy ban Broă lơh lơh broă mờ lơgar ndai Đảng Cộng sản lơgar Lo dê ồng Dương Khiết Trì neh ala măt kuang bàng đơng lam bồ Đảng, Chính phủ lơgar Lo tus Đại sứ quán Việt Nam tàm Bắc Kinh ơn goàng bơkàu, còp mờ cih tàm sră chơ\t [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định