Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai (27/11) tàm hìu lơh broă Chính phủ, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng  Chính phủ geh dơ\ tìp mat rềp mềr mờ 50 nă cau krơh niam pơn rơ jak ala mat ai 400 nă cau ala mat tus bal tàm dơ\ jờng rơ “Ală cau krơh àng niam ngềt ngơ\t tài mpồl bơtìan”.

Tàm dơ\ tìp mat, Thủ tướng đơs nền, Đảng, dà lơgar mờ làng bol  sền dờng màng ală cau krơh niam neh ai jơh gơnoar kuơ bơh he dê nàng kơlôi rcang ai mpồl bơtìan in. Thủ tướng đơs sùm, Đảng, dà lơgar neh mờ geh sùm sền gròi cau geh màng mờ dà lơgar, cau r[ah, cau kue\t kơlte, cau gơtìp trồ tiah lơh aniai tàm mpồl bơtìan, Dà lơgar sùm lơh ngan mơ ya bơta pràn den ờ ua\, ờ glòm jơh bơta dong kờl làng bol. Den tàng bè hơ\ tàm rài kis gam ua\ cau kal ke, den tàng ală cau geh nùs nhơm dong kờl kòn bơnus dong kờl mpồl bơtìan là bơta kuơ màng ngan mpồl bơtìan dê.

Thủ tướng sồr, kấp ủy, gơnoar atbồ ală tiah, ală kấp tơnguh ală cau geh krơh niam, bơsram tàm mpồl bơtìan, tơnguh ua\ ală bơta kuơ màng, rề ơnàng bơta niam bơne\ dong kờl kòn bơnus, bơta kờ` gơboh jơm glòm bal bơh làng bol Việt Nam dê.

 Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định