Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Ală kuang đơng lam bồ dunia neh dùl ròt pơyua jơnau chờ hờp bal mờ ồng Joe Biden Kuang ătbồ lơgar Mỹ pa geh pồ mơkung đơs sùm tus ală broă jal mhar ngan rlau jơh bơh dunia dê bơh kòp dờng Covid-19 tus tam gơl trồ tiah.

Do ndrờm là ală bơta lòng gơ sồr bơta lơh broă bal uă gah, dùl broă lơh broă ndrờm bè neh gơtìp “lời hu\i te\” tàm rài cau pa jơh ăt gơnoar broă là ồng Donald Trump dê. Kuang ătbồ lơgar dơ\ 46 bơh lơgar Mỹ dê geh gơn kơnờm geh “lơh niam wơl geh ală mpồl tam klăc bal neh gơtìp tam cah is”, kung bè dong lơh broă bal uă gah nàng lam dunia sơrlèt gan ală bơta lòng bơh tu\ tơngai do dê.

Mò Angela Merkel Thủ tướng lơgar Đức pơyua jơnau chờ hờp tus mờ ồng Joe Biden Kuang ătbồ lơgar Mỹ pa geh pồ mờ mò Kamala Harris Phó Kuang ătbồ lơgar Mỹ pa geh pồ tàm ngai guh ăt gơnoar broă. Kuang đơng lam bồ lơgar Đức đơs broă ồng Joe Biden guh ăt gơnoar broă bè dùl “dơ\ lơh chờ bơh rài làng bol lơh tờm khăt gơboh lơgar Mỹ dê” mờ gơn kơnờm tàm dùl tăp pa tàm bơta gi\t gơ\p lơh bơyô bal mờ lơh broă bal đah 2 lơgar.

Kuang ătbồ lơgar Mehico ồng Manuel Lopez Obrador den geh jơnau đơs dùl nùs bal mờ ală broă lơh lài gùng dà broă lơh bơh ồng Joe Biden Kuang ătbồ lơgar Mỹ pa geh pồ dê bè kòp dờng Covid-19, dong kờl wơl rài lơh sa mờ ntrờ` ơm kis, mơkung hòi jà pơlam wơl bơta gi\t gơ\p đah 2 gah wèt tus bơta bơtàu tơnguh.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định