Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho- Kờp tus ngai 03 nhai 8 (jăt jơ lơgar Việt Nam), gùt dunia geh rơlao 18 tơlăk 200 rơbô nă cau gơtìp mờ virus kòp Sars CoV-2 mờ rơlao 692 rơbô nă cau neh gơbàn chơ\t. Lơgar Mỹ, Brazil, Ấn Độ gam là 3 lơgar gơtìp aniai uă ngan bơh kòp gơtòp.

Lơgar Mỹ gam là lơgar lam lài dunia mờ bơta gơbàn bơh kòp Covid-19 mờ rơlao 4 tơlăk 800 rơbô nă cau gơtìp tàm hơ\ neh rơlao 158 rơbô nă cau neh gơbàn chơ\t. Kung bè tàm lơgar Mỹ, khà cau gơtòp pa virus Sars CoV-2 tàm châu Âu kung gam rơhời gơguh sơl mờ di gơlan tus khà uă ngan bè tu\ gơtìp uă ngan bơh kòp dơ\ sơnrờp dê. Tềng đăp mờ kòp Covid-19 gam gơtòp uă lơgar tàm dunia, kuang bàng lơh broă gah lơh sơnơm đơs, bơta pràn bơh kòp gơtòp dơ\ 2 tàm uă lơgar tàm dunia di gơlan là gơrềng uă ngan tàm broă lơh jăt bal ală kơrnoăt bè rơcang sơndră mờ kòp bal mờ broă tam cah ngài mpồl bơtiàn bơh làng bol tàm bơta “bè ờs pa”.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng