Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

VOV4.K’ho - Mho òr 19/1, tàm Hà Nội, Gah Rơndăp broă mờ bơcri priă dà lơgar pơ gồp bal mờ Gah Tam klăc bal Bơtàu tơnguh mờ kă bro lơgar Đan Mạch bơyai lơh Pơrjum dơ\ 4, Anih duh broă tam klăc bal Gơnuar atbồ lơgar Việt Nam mờ Đan Mạch. Tàm dơ\ pơrjum, 2 gah yal wơl ală broă lơh bơtàu tơnguh mhar tàm bơta gi\t gơ\p tam klăc bal lơh sa mờ kă bro 2 gah đah Việt Nam mờ Đan Mạch tàm tơngai rềp ndo, kuơmàng kờp bơh tu\ 2 lơgar gơ gơs là Cau lơh broă bal tơl làm tàm nam 2013 mờ ki\ pơrgon broă rơndăp lơh broă ngan ngồn nam 2014. Tàm nùs nhơm tam klăc bal bơh kơrnuat pơrjum Anih duh broă tam klăc bal 2 gơnuar atbồ lơgar, 2 gah pin dờn gi\t gơ\p tam klăc bal lơh sa mờ kă bro đah Việt Nam mờ Đan Mạch geh pơn jăt tai bơtàu tơnguh rlau tai ndrờm pal tàm bơta pràn geh lài bơh 2 lơgar dê mờ pơ gồp bơnah mu\t lơh geh cồng nha Broă rơndăp lơh broă Cau lơh broă bal tơl làm mờ 2 gah neh hơ pơrgon.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định