Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

VOV4.K’ho - Drim òr 19/01, tàm Anih tờm pơrjum mờ ràng tơlik bơh Tiah lơh broă Gơnuar atbồ Hong Kong, lơgar Lo, neh geh lơh dơ\ sơnđờm mu\t lơh Cribơyai priă jền châu Á- AFF 2015, dơ\ 8, mờ tơngume “ Châu Á: Bơtàu tơnguh kơ\ kơl jăp tàm dùl dunia tam gơl”, kờn cribơyai ală jơnau gơlik geh mờ ală gùng dà broă lơh tàm ală drà kă bro duh hồl nhhăp nhhar bơh châu Á dê. Tàm dơ\ pơrjum, ală cau mờng chài mờ ală kuăng bàng neh cribơyai dùl ròt bơta bè broă lơh sa- priă jền tiah do dê tu\ do, bè khà priă zờu dunia gơmù uă ngan, bơta gơ rềng bơh ù tiah gùng dră bal tàm tiah do mờ tàm dunia, broă lơh sa Hong Kong mờ broă lơh sa lơgar Lo dê…Ală cau mờng chài kung tơlik nùs nhơm mờ tă pơ gồp jơnau đơs bơh he dê bè bơta geh ngan lơh sa priă jền bơh tiah do dê tu\ do, mơkung yal ờ uă broă lơh nàng dong rài lơh sa- priă jền tiah do dê gơtùi bơtàu tơnguh kơ\ kơl jăp tàm dùl dunia sùm gơ tam gơl tu\ do.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định