Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/8/2020

VOV4.K’ho– Sở Y tế Gia Lai pà git, geh tai 2 nă cau bơ tờp mờ vi khuẩn lơh gơbàn kòp bạch hầu tàm [òn Ore 1 (xã Ia Grăng) mờ [òn Ku Tong (xã Ia Pếch) gơ wèt kơnhòal tiah nhàr dà lơgar Ia Grai, tơnguh khà tiah gơbàn kòp do tàm kơnhòal do tus 5 xã, thị trấn, bal mờ 6 nă cau kòp. Kờp bơh bồ nhai 7 tus tu\ do, càr Gia Lai neh geh 34 nă cau bơ tờp mờ vi khuẩn lơh gơbàn kòp bạch hầu tàm 11 xã, thị trấn, tàm hơ\ geh 1 nă cau chơt. Tus tu\ do, neh geh 28 nă cau neh rê bơh hìu sơnơm, ală cau gam wơl gam geh sơm tàm hìu sơnơm kơnòm dềt, hìu sơnơm dờng càr, hìu sơnơm kơnhòal Ia Grai mờ Đăk Đoa.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định