Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/2/2020

VOV4.K’ho – Ală tiah tàm càr Gia Lai gam tơrgùm lam lơh broă [ồm sơnơm lơh kloh [ơ\, gàr kloh niam tiah ơm kis tàm ală bă tiah kuơmàng mờ hìu bơsram. Càr Gia Lai dờp git, tàm poh do, broă lơh [ồm sơnơm lơh kloh [ơ\, gàr kloh niam tiah ơm kis tơr gùm lơh lài ai ală tiah kươmàng in bè Mpồng nhàr lơgar dunia Lệ Thanh, [làng rơndeh par Pleiku, 3 kơnhòal tiah nhàr dà lơgar, hìu sơnơm càr mờ 2, 3 hìu bơsram.

Gơwèt mờ ală hìu bơsram, tềng đap mat geh [ồm sơnơm lơh kloh [ơ\ tàm 2, 3 hìu bơsram mẫu giáo tiah tờm. Gah lơh sơnơm càr Gia Lai kung pơlam làng bol broă rơcang sơndră kòp geh cồng nha ngan rlau jơh là gàr kloh niam tiah ơm kis, gàr kloh niam să jan mờ ràu tê sùm di mờ bơta chài geh pơlam.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định