Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/11/2020

VOV4.K’ho - Tơnơ\ mờ mờr 2 nam lơh jăt, broă lơh jăt jơnau kờ` bơh dà lơgar dê tơl xã, sơnah [òn geh dùl bơta phan (gam sơnđan là broă lơh OCOP) tàm càr Gia Lai neh geh 42 bơta phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre geh khà bơh 3 tus 5 sơrma` cấp càr.

Lồi nam 2020, khà do di gơlan gơguh tai rơlao 2 dơ\. Jơnau kờ` đơs ngan là broă lơh do neh dong kờl uă làng bol bal mờ hợp tác xã tàm càr neh tơnguh uă bơta kuơ phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre kơnờm mờ broă bơ\t bơtàu is khà măt kă bro, jòi drà kă bro.

Nam 2018, tơnơ\ mờ tu\ tus bal bơsram tàp bè broă lơh OCOP, hìu nhă lo\ Nguyễn Thị Thanh Xuân, kis tàm tổ 3, thị trấn Ialy, kơnhoàl Chư Păh, càr Gia Lai lơh ngan bơ\t bơtàu khà măt kă bro kơphe Xuân Dương.

                                             Lo\ Nguyễn Thị Thanh Xuân klơm phan kơphe hìu nhă

Hìu nhă lo\ lơh hìu lơh kơphe, bơ\t bơtàu khà măt kă bro mờ geh tơl ală bơta tềng kơl dung bè măt sơnđan khà măt kă bro, anih phan geh lơh, ngai lơh, cih măt bơta niam. Bal mờ hơ\, hìu nhă lo\ lơh ngan ai phan geh lơh tus bal uă dơ\ ràng tơl^k phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre tàm ală càr, [òn dờng tàm gùt lơgar.

Bồ nam 2020, phan kơphe Xuân Dương geh Hội đồng sền nàng g^t càr Gia Lai ai khà 3 sơrma` OCOP, hơ\ là bơta niam phan geh lơh, bơta tìp mờ drà kă bro tàm khà niam. Tu\ do, phan kơphe Xuân Dương neh geh hìu nhă lo\ tam pà tus ờ uă càr, [òn dờng tàm gùt lơgar:

-Kơphe kloh ờ [ồm sơnơm tu, ờ [ồm sơnơm gơsơ\t `hơ\t, mìng jì `hơ\t, là p^c rơwah, p^c plai dum lơm; lơh geh niam. Bơta niam kơphe bè hơ\ den tàng tăc gar pơlai ngan, a` blơi măi nàng coh is. Lài ngan lơh den ờ hềt g^t kơphe kloh, kal ke ngan, mơya tơnơ\ mờ hơ\ rơhời làng bol geh dờp kơphe kloh uă ngan.

Kung kơnờm mờ broă tus bal broă lơh OCOP, tu\ do, hìu nhă ồng Nguyễn Ngọc Tại, kis tàm xã Ia Le, kơnhoàl Chư Pưh, càr Gia Lai neh lơh geh cồng nha khà măt bơsơ\t trôm Ngọc Tại geh khà 3 sơrma` cấp càr. Ồng Tại pà g^t, lài do, tơnơ\ mờ tu\ ai bơsơ\t bơh tòm trôm, ùr bơklao ồng ìs ra` hơ\ sồng tăc mờ cau tus blơi geh 150 rơbô đong tàm 1 k^.

             Ồng Tại ai phan bơsơ\t trôm bơh hìu nhă tòm tus ală drà ràng tơl^k phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre

Mơya tu\ do lài mờ tu\ tăc, bơsơ\t trôm bơh hìu nhă ồng dê geh lơh, klơm gơs uă phan, mờ bơta `jơ\ krơi is di pal mờ broă kờ` bơh cau ngui dê den hơ\ sồng tăc geh 350 rơbô đong tàm 1 k^. Ờ mìng tăc bơsơ\t trôm să tòm dê, tu\ do ồng Tại neh lơh broă bal tàm broă tăc phan geh lơh ai 20 lồ bơsơ\t trôm bơh ală hìu làng bol kis tàm xã Ia Le in.

-Phan bol a` neh geh lài, mơya phan lơh broă gam ờ pràn. A` kơ\p kờ` broă lơh OCOP do geh uă broă dong kờl ai ală cau tàm mpồl in. A` kơ\p kờ` geh dong kờl bơh broă lơh do.

Kờ` dong kờl ală phan OCOP tàm càr dê, tơngai do, Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn càr Gia Lai neh dong kờl lơh hìu ràng tăc phan OCOP tàm ờ uă siêu thị mờ ală tiah nhơl chờ geh pơnrơ ngan. Bal mờ hơ\, ală gah công thương, kế hoạch đầu tư neh bơyai lơh uă ơdu\ bơsram tàp dong kờl làng bol lơh broă sa g^t bè broă lơh, jòi drà kă bro, cri bơyai, bơ\t bơtàu khà măt kă bro.

Mùl màl pà go\, tơnơ\ 2 nam lơh jăt broă lơh OCOP, càr Gia Lai neh geh 42 bơta phan geh khà 3 sơrma` tus 5 sơrma` cấp càr.

Tàm hơ\, geh ờ uă phan krơi is neh geh drà kă bro gơboh kờ` ngan bè Tiêu Lệ Chí, dà lơwe Phương Di, poăc kơnrồ 1 tơngai Huy Vũ, kơphe Xuân Dương, bơsơ\t trôm Ngọc Tại,…

Jơnau kờ` đơs ngan, cau lơh gơs ală phan do geh uă ngan là ală làng bol lơh broă sa mờ hợp tác xã lơh sa suơn sre. Kơnờm mờ broă bơ\t bơtàu khà phan geh lơh jăt mờ jơnau kờ` bơh drà kă bro dê, den tàng neh tơnguh uă bơta kuơ mờ geh kơnòl rơlao mờ phan geh lơh bơh să tòm.

Ồng Nguyễn Văn Luyến, kuang atbồ phòng Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn kơnhoàl Chư Prông, do là dùl tàm ală kơnhoàl geh uă phan OCOP tàm nam do pà g^t:

-Ală cau tòm lơh geh phan tus bal chờ hờp ngan, nam do geh 5 bơta phan geh dờp. Do là broă lơh pa ngan, den tàng làng bol tu\ sơnrờp ờ hềt g^t, mơya tu\ neh geh bơsram tàp, làng bol neh g^t bè broă lơh, nam tơnơ\ tus bal geh uă phan rơlao mờ nam lài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Ơn, kuang pơlam broă dà lơgar bè broă lơh OCOP đơs là, 2 nam do, broă lơh OCOP tàm càr Gia Lai neh geh ală cồng nha niam bè khà geh phan geh lơh. Bal mờ hơ\, broă lơh do neh lơh tam gơl nùs nhơm g^t wă bơh làng bol dê bal mờ ală họp tác xã tàm broă lơh sa suơn sre.

-Lài ngan a` go\ càr gam ờ hềt g^g tàm broă lơh, mơya tơnơ\ do go\ neh g^t lơh broă bơh kuang bàng tàm kơnhoàl, tàm hơ\ uă ngan là bí thư, UBND ală kơnhoàl neh geh gơguh uă ngan.

Mờ cơng tàng là geh uă broă lơh neh geh lơh. Cồng nha kờp du\ nam 2020, càr geh 100 bơta phan  geh 3 sơrma` rơlao hờ đang, do là cồng nha jăk chài ngan. Di lah rơndăp broă, bol a` go\ càr Gia Lai 5 tàm mpồl 10 càr geh pơnrơ lài ngan bè bơ\t bơtàu broă lơh OCOP.

Jăt ồng Trần Văn Ơn đơs, tàm tơngai tus, broă lơh OCOP tàm càr Gia Lai pal wèt tus broă tơnguh uă nùs nhơm lơh is bơh phan geh lơh, mờ ngui công nghệ tàm broă tăc phan, atbồ bơta niam, chồl pràn broă hòi jà kă bro nàng broă lơh do mùl màl geh tơnguh uă bơta kuơ.

Cau cih Nguyễn Thảo-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định