Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 19/01, tàm Hà Nội, Văn phòng Chính phủ bơyai lơh Pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet gùt lơgar tơn jơh rơndap broă bơtàu tơnguh ơruh pơnu Việt Nam tơngai bơh nam 2011 tus nam 2020; rơndap broă bơ to pơlam tơnguh pràn jak atbồ dà lơgar ai kuang bàng, công chức kơ nòm să tàm xã tơngai bơh nam 2014 tus nam 2020 (gam hòi là rơndap broă 567); rơndap broă tơrlòng lài rơwah cau geh bồ tơngoh bơsram sră kơ nòm să rê is tàm ală xã tus bal bơtàu tơnguh [òn lơgar, tiah kơh bơ nơm tơngai bơh nam 2013 tus nam 2020 (gam hòi là rơndap broă 500 nă cau geh bồ tơngoh bơsram sră kơnòm să).

Lam lơh rơndap broă bơtàu tơnguh ơruh pơnu Việt Nam, tàm 10 nam do, broă lơh atbồ dà lơgar bè ơruh pơnu neh geh rơndap tap sèng niam. Bơh nam 2015 tus tu\ do, bơh broă lam lơh rơndap broă 567, gùt lơgar neh bơto pơlam ai rlau 14 rbô 300 nă kuang bàng, công chức kơ nòm să bơh mờr 2 rbô 300 xã, 42 càr mờ kờp jơh pria\ tă lơh mờr 29 tơmàn 800 tơlak đong.

Đơs đơng lam pơrjum, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ồng Trương Hòa Bình sồr, ală bộ, gah broă lơh, ală tiah pơn jat tai kơ lôi sơ nơng, lam lơh geh cồng nha lă broă lơh gơ hòi gơ jà cau geh bồ tơngoh bơsram sră kơ nòm să tus bal bơtàu tơnguh lơh sa, mpồl bơtìan, lơh gơlik mpồl kuang bàng jo\ jòng ai kấp hơ đơm in.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định